User Tools

Site Tools


fj-hafen-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

fj-hafen-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 + ​=====De Haven=====
  
 +[[:​english|{{ ​ rocrail-logo-35.png}}]]
 +
 +[[userpages|User pages]] -> [[userpages#​fred jansen|Fred Jansen]]
 +   * [[fj-fiddleyard-nl|Fiddle Yard]] | [[fj-turntable-nl|Turntable]] |[[fj-new-layout-nl|New Layout]]| **De haven**
 +
 +
 + // \\ // \\
 +
 +
 +===== De Haven=====
 +
 +Bij een haven horen natuurlijk schepen. Onderstaande afbeelding is een rijnaak met een tonnage van 120 ton naar een origineel voorbeeld. (zelfbouw Artitec). Deze rijnaak krijgt vanzelfsprekend een plaatsje in de nog aan te leggen haven.  ​
 +
 +{{:​fj-rijnaak.jpg?​250}}
 +
 +
 + 
fj-hafen-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)