User Tools

Site Tools


gamepad-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gamepad-nl [2018/11/12 08:56]
gamepad-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Gamepad support ======
 +[[:​dutch#​rocview|{{ ​ :​viewer.png}}]][[:​dutch|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
 +[[dutch|Inhoud]] -> [[dutch#​rocview|Rocview]]
 +  * [[rocgui-menu-nl|Menubalk]] | **[[rocgui-config-nl|Configuratie]]** | [[loc-tab-nl|Loc Overzicht]] | [[gui-accel-nl|Sneltoetsen]] | [[gui-cs-status-nl|Statusindicatie]] | [[gui-multi-nl|Meer Instanties van Rocview]] | [[gui-reports-nl|Documentatie]]\\
 +    * [[rocgui-lang-nl|Taalkeuze]] | [[rocgui-gen-nl|Algemeen]] | [[rocgui-trace-nl|Trace]] | [[rocgui-pt-nl|Programmeren]] | [[symbols-nl|SVG Symbolen]] | [[clock-adjust-nl|De Klok]] | **Gamepad support** | [[mic-nl|MIC]] | [[accel-nl|Sneltoets noodstop]]\\
 +
 +// \\ // \\
 +
 +===== Locomotieven met een gamepad besturen. =====
 +
 +Rocrail ondersteunt tot 4 aangesloten gamepads die elk afzonderlijk een locomotief kunnen besturen.
 +Als er een gamepad aangesloten is, kan middels functie 10 de selectie dialoog opgeroepen worden waarin alle beschikbare locomotieven in een lijst staan.
 +D.m.v. het D-pad kan een locomotief worden geselecteerd en met functie 10 wordt deze selectie actief.
 +
 +|{{locseldlg.png}}|{{http://​www.rocrail.net/​doc/​images/​gamepad.gif}}|
 +
 +De volgende acties zijn beschikbaar:​
 +| **Knop** | **Actie** |
 +| 1 t/m 4 | decoder functie 1 t/m 4 |
 +| 5 | rij richting veranderen |
 +| 6 | verlichting aan/uit |
 +| 7 | stop (geen noodstop) |
 +| 8 | spoorbaan stroom uit |
 +| 9 | spoorbaan stroom aan |
 +| 10 | locomotief selecteren (dialoog open/​sluiten) |
 +| D-pad | snelheid hoog/laag, of bladeren door loc lijst |
 +
 +
 +Dit zijn de voor ingestelde knop toe wijzingen. Deze zijn te wijzigen in de rocrail.ini sectie http://​www.rocrail.net/​doc/​rocgui-wrappers/​wrapper-en.html#​jsmap.
 +Let op! Deze beginnen met nul. (mapping 0 is dus knop 1)
 +
 +===== Het toewijzen van functies aan een button=====
 +
 +Nadat de gamepad aangesloten is op een knop gedrukt wordt verschijnt er een boodschap als volgt:
 +
 +<​code>​
 +JsEvent dev=0, type=1, number=0, value=1, msec=50766908
 +JsEvent dev=0, type=1, number=1, value=1, msec=50773640
 +JsEvent dev=0, type=1, number=2, value=1, msec=50774584
 +JsEvent dev=0, type=1, number=3, value=1, msec=50775384
 +JsEvent dev=0, type=2, number=5, value=-32767,​ msec=50778792
 +JsEvent dev=0, type=2, number=5, value=0, msec=50779824
 +</​code>​
 +
 +**Type 1** is een knop, **type 2** de joystick.
 +Het getal is de waarde die in de jsmap gezet moet worden.
 +Deze waarden kunnen ook gezet worden in het Rocview eigenschappen menu:
 +http://​rocrail.sourceforge.net/​rocguiini.mpg
 +
 +Dus kijk voor het toewijzen van een knop aan een fuctie naar het nummer dat weergegeven wordt als er op gedrukt wordt en zet dat nummer in de jsmap.
 + 
 +
 +=====Hoe een GamePad definiëren=====
 +Nadat het GamePad aangesloten is en je op de knoppen gedrukt hebt, krijg je een volgende melding:
 +
 +<​code>​
 +JsEvent dev=0, type=1, number=0, value=1, msec=50766908
 +JsEvent dev=0, type=1, number=1, value=1, msec=50773640
 +JsEvent dev=0, type=1, number=2, value=1, msec=50774584
 +JsEvent dev=0, type=1, number=3, value=1, msec=50775384
 +JsEvent dev=0, type=2, number=5, value=-32767,​ msec=50778792
 +JsEvent dev=0, type=2, number=5, value=0, msec=50779824
 +</​code>​
 +
 +**Type 1** is een knop, **type 2** zijn assen.
 +Het nummer is de waarde welke gebruikt is in jsmap.
 +Vanaf svn 966 kan je deze waarden in de Rocgui Eigenschappen Dialoog invoeren: http://​rocrail.sourceforge.net/​rocguiini.mpg
 +
 +Dus indien je een knop wenst te koppelen aan een actie, gelieve te kijken welk nummer weergegeven is in jsmap.
 +
 +=====Setup dmv het Rocgui Dialoog=====
 +{{ric-dlg.png}}
 +
 +**Mogelijke ingaven:**
 +
 +**V**: knop gebruikt voor versnelling/​vertraging
 +
 +**Repeat**: auto herhaal interval in geval de snelheidsknop ingedrukt blijft, ingave in msec.
 +- kleinere getallen geven hogere herhaalwaarden.
 +- "​0"​ betekend autorepeat = uit
 +
 +**Direction**:​ knop om de lokrichting te veranderen, in geval van drukken dan zal de lok: vertragen, stoppen, versnellen in tegengestelde richting
 +
 +**Stop**: knop om de lok te stoppen
 +
 +**Decoder steps**: definieer in hoeveel stappen de decoder moet versnellen/​vertragen per druk
 +
 +**Lights**: knop om de lichten aan/af te zetten
 +
 +**F1-4:** knop om de functies F1-F4 te schakelen
 +
 +**on/off:** knop om de stroom van de centrale aan/af te zetten (niet alle command stations ondersteunen dit)
 +
 +
 +=====Gekende problemen=====
 +Probeer de volgende tests te doen bij gebruik in linux:
 +
 +  * open een console
 +  * connecteer het gamepad
 +  * type het commando:
 +<​code>​
 +  cat /​dev/​input/​js0
 +of
 +  cat /dev/js0
 +</​code>​
 +  * druk op alle knoppen, één voor één, start met knop 1
 +  * druk D-Pad in alle richtingen.
 +
 +De console output zou het volgende moeten weergeven (afhankelijk van de console codepage settings):​\\
 +
 +{{cat-js0.png}}
 +
 +//De Gamepad is niet bruikbaar indien er geen output is bij het drukken van een knop of D-Pad.//
 +
 +Nu start je Rocgui in een console:
 +<​code>​
 +./rocgui -debug
 +</​code>​
 +  * connecteer het gamepad
 +  * druk op alle knoppen en D-Pad richtingen zoals in de vorige test.
 +
 +Het is een kwestie van mapping:
 +
 +http://​www.rocrail.net/​doc/​rocrail-wrappers/​wrapper-en.html#​jsmap
 +
 +Als je D-Pad andere waarden geeft: (rocgui trace with debug lines)
 +<​code>​
 +20071219.173903.558 g9999D js-reade OJS      0110 handle=9, devnr=0, type=2, number=4, value=0, msec=27128764
 +20071219.173903.559 g9999I main     ​js ​      0162 JsEvent dev=0, type=2, number=4, value=0, msec=27128764
 +20071219.173903.640 g9999D js-reade OJS      0110 handle=9, devnr=0,​type=2,​number=3,​ value=0, msec=27128844
 +20071219.173903.641 g9999I main     ​js ​      0162 JsEvent dev=0, type=2, number=3, value=0, msec=27128844
 +</​code>​
 +
 +Function button mapping: (rocgui trace)
 +<​code>​
 +20071224.090542.371 g9999I js-reade Logitech 0069 JS 1(Logitech Logitech Dual Action) has 6 axes and 12 buttons. Driver version is 2.1.0.
 +20071224.090543.529 g9999I main     ​js ​      0162 JsEvent dev=0, type=1, number=0, value=1, msec=3162540
 +20071224.090543.720 g9999I main     ​js ​      0162 JsEvent dev=0, type=1, number=0, value=0, msec=3162724
 +20071224.090553.122 g9999I main     ​js ​      0162 JsEvent dev=0, type=1, number=1, value=1, msec=3172132
 +20071224.090553.313 g9999I main     ​js ​      0162 JsEvent dev=0, type=1, number=1, value=0, msec=3172316
 +20071224.090556.663 g9999I main     ​js ​      0162 JsEvent dev=0, type=1, number=2, value=1, msec=3175668
 +20071224.090556.824 g9999I main     ​js ​      0162 JsEvent dev=0, type=1, number=2, value=0, msec=3175828
 +20071224.090557.689 g9999I main     ​js ​      0162 JsEvent dev=0, type=1, number=3, value=1, msec=3176692
 +20071224.090557.852 g9999I main     ​js ​      0162 JsEvent dev=0, type=1, number=3, value=0, msec=3176860
 +</​code>​
 +Het **nummer** correspondeert met het nummer van de gamepad knop vermindert met 1.
 +In dit voorbeeld zijn de knoppen 1 tot 4 gedrukt en geven de standaard waarden van **jsmap**.
 +
 +Pas jsmap aan in rocgui.ini voor jouw gamepad.
 +Voorbeeld:
 +<​code>​
 +<jsmap step="​1"​ updown="​5"​ repeat="​500"​ reverse="​4"​ stop="​6"​ light="​5"​ f1="​0"​ f2="​1"​ f3="​2"​ f4="​3"​ poweron="​8"​ poweroff="​7"/>​
 +</​code>​
  
gamepad-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)