User Tools

Site Tools


ghmengerink-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
ghmengerink-nl [2018/11/12 08:56]
127.0.0.1 external edit
— (current)
Line 1: Line 1:
-=====Introduction===== 
-[[nederlands|{{ ​ rocrail-logo-35.png}}]] 
-[[gebruikerspaginas|Gebruikers paginas]] -> **Bert Mengerink** ​ 
-    * **Introduktie** | [[ghmenger-nl|modules]] | [[ghmenger-demo|demo layout]] 
- 
- 
-// \\ // \\ 
- 
-**Introduktie**  ​ 
-Een korte introduktie van mijzelf.\\ 
- \\ 
- 
- 
-=====Persoonlijke Gegevens===== 
-| Naam:           | Bert Mengerink | 
-| Geboortedag: ​   | 6 Maart 1953 in Vreeswijk (NL) | 
-| Baan:           | Programmaontwikkelaar | 
-| Nationaliteit: ​ | Nederlandse | 
-| Verblijfplaats:​ | Kwintsheul, Netherlands (since July 2001) | 
- 
-=====Huidige apparaten:​===== 
-| Rails: ​          | Marklin K-rails | 
-| Bediening 1:| Marklin 6021 met omzetter naar LocoNet | 
-| Bediening 2:| ESU ECoS I | 
-| Bediening 3:| Uhlenbrock Intellibox I | 
-| Bediening 4:| LocoBuffer en serieel omzetter RoSoft | 
-| Wisselaansturing: ​ | ESU SwitchPilot | 
-| Aansturing in de toekomst: | MGV50, MGV84 | 
-| Terugmelders:​ | Marklin S88, Viessmann 5217, LocoI/O en zelfbouw | 
-| Melders in de toekomst: ​ | MGV59 | 
-| Computer systemen: | Apple MAC OSX 10.76.2, Microsoft Windows XP, Vista, 7, Ubuntu 9.04, Ubuntu Server 9.04, VMWare ESXi | 
- 
-=====Rocrail Belangrijkheden===== 
-| 2009  | LocoBuffer, LocoIO gekocht van Hans de Loof. | 
-| 2010  | Serieel omzetter gekocht van Win Ros (RoSoft). | 
-| 6-feb | Demonstratie bij de HCCm | 
- 
- 
- 
- 
  
ghmengerink-nl.1542009373.txt.gz ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1