User Tools

Site Tools


ghmengerink-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ghmengerink-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +=====Introduction=====
 +[[nederlands|{{ ​ rocrail-logo-35.png}}]]
 +[[gebruikerspaginas|Gebruikers paginas]] -> **Bert Mengerink** ​
 +    * **Introduktie** | [[ghmenger-nl|modules]] | [[ghmenger-demo|demo layout]]
 +
 +
 +// \\ // \\
 +
 +**Introduktie**  ​
 +Een korte introduktie van mijzelf.\\
 + \\
 +
 +
 +=====Persoonlijke Gegevens=====
 +| Naam:           | Bert Mengerink |
 +| Geboortedag: ​   | 6 Maart 1953 in Vreeswijk (NL) |
 +| Baan:           | Programmaontwikkelaar |
 +| Nationaliteit: ​ | Nederlandse |
 +| Verblijfplaats:​ | Kwintsheul, Netherlands (since July 2001) |
 +
 +=====Huidige apparaten:​=====
 +| Rails: ​          | Marklin K-rails |
 +| Bediening 1:| Marklin 6021 met omzetter naar LocoNet |
 +| Bediening 2:| ESU ECoS I |
 +| Bediening 3:| Uhlenbrock Intellibox I |
 +| Bediening 4:| LocoBuffer en serieel omzetter RoSoft |
 +| Wisselaansturing: ​ | ESU SwitchPilot |
 +| Aansturing in de toekomst: | MGV50, MGV84 |
 +| Terugmelders:​ | Marklin S88, Viessmann 5217, LocoI/O en zelfbouw |
 +| Melders in de toekomst: ​ | MGV59 |
 +| Computer systemen: | Apple MAC OSX 10.76.2, Microsoft Windows XP, Vista, 7, Ubuntu 9.04, Ubuntu Server 9.04, VMWare ESXi |
 +
 +=====Rocrail Belangrijkheden=====
 +| 2009  | LocoBuffer, LocoIO gekocht van Hans de Loof. |
 +| 2010  | Serieel omzetter gekocht van Win Ros (RoSoft). |
 +| 6-feb | Demonstratie bij de HCCm |
 +
 +
 +
 +
  
ghmengerink-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)