User Tools

Site Tools


goldenrules-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

goldenrules-nl [2018/11/12 08:56]
goldenrules-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Aanbevolen richtlijnen ======
 +[[:​dutch|{{ ​ rocrail-logo-35.png}}]]
 +[[dutch|Inhoud]] -> **[[dutch#​De Eerste Stappen|De Eerste Stappen]]**
 + \\
 +{{:​wiki:​dokuwiki-128.png?​80}}\\
 +| Deze pagina geeft een aantal richtlijnen om rekening mee te houden en is bedoeld als advies.|\\
  
 + \\
 +===== Spoorplan =====
 +{{ route.jpg}}
 +  - Hou het spoorplan ontwerp __simpel en schematisch__ en **vermijd onnodige spoordelen**. \\ Elk symbool in het spoorplan is een [[http://​docs.wxwidgets.org/​stable/​classwx_window.html|Window object]] ((Objecten op het scherm zijn niet alleen grafische symbolen, maar worden ook beheerd door het programma en reageren op de muis acties en wijzigen indien nodig.)) en vereisen rekenkracht van de computer.
 +  * http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Centralized_traffic_control
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +{{:​ctc:​nogo-trackplan.png?​0x200}}\\
 +Dit is een spoorplan voorbeeld waar elk spoordeel een echt deel vertegenwoordigt.\\
 +Het is bruikbaar, maar niet geadviseerd.\\
 +
 +=== Advies ===
 +  - Vermijd '​kale'​((Spoordelen zonder functie.)) spoordelen. ​
 +  - Splits op in 3 of 4 station tabs.
 +  - Maak geen tabs blind voor verschillende lay-out lagen; Splits het logisch.
 + \\
 +
 +===== Rijwegen =====
 +  - Gebruik [[:​blocksideroutes-nl|BlockSide Routes]].
 + \\
 +
 +===== Lay-out =====
 +[[http://​www.dirks-modellbahnseiten.de|{{ http://​www.dirks-modellbahnseiten.de/​images/​stories/​buchrain/​uebersicht/​buchrain_130611.jpg?​150}}]]
 +  - Plan blok lengtes passend met de langste trein dat komt te rijden.
 +  - Plan minimaal 4 sensor secties in elk blok; In het begin voldoet het om er twee te gebruiken.
 +  - Plan wissels of wissel aandrijvingen met positie terugkoppeling.
 +
 +====Grote spoorplannen====
 +Grote spoorplannen met Windows is geen goed idee:
 +  * http://​forum.rocrail.net/​viewtopic.php?​f=2&​t=10065
 +Een vrije Linux distributie op de zelfde hardware is geadviseerd.\\
 + \\
 +
 +===== Centrale =====
 +[[:​can-gc3-en|{{ :​cbus:​can-gc3-pict03.jpg?​150}}]]
 +  - Selecteer een simpel mogelijke centrale. Rocrail bied alle controle die nodig is en dat scheelt de nodige kosten.
 +  - Kies een __gebeurtenis gebaseerd sensor__ systeem zoals [[:​loconet-nl|LocoNet]],​ [[:​cbus-nl|mergCBus]],​ [[:​xpressnet-nl|xPressNet]]... ​
 + \\
 +
 +===== Bestandsnamen en IDs =====
 +In Rocrail alle bestandsnamen en IDs zijn __[[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Case_sensitive|hoofdletter gevoelig]]__.\\
 +  * Vermijd lege plekken (spaties) in ID's.
 +  * Hou ID's kort; Gebruik het beschrijving veld voor verdere informatie.
 + \\
 +
 +===== Aanpassen XML Files =====
 +In het geval een XML Layout bestand handmatig moet worden aangepast, welk normaliter niet nodig is, een UTF-8 geschikte editor __moet__ worden gebruikt om niet ASCII karakters (zoals umlauts) te kunnen gebruiken.\\
 +De standaard Windows '​editor',​ **Notepad**,​ zal de code beschadigen.\\
 +
 +==== Aanbevolen editors ====
 +  * **[[http://​notepad-plus-plus.org|Notepad++]]** voor Windows
 +  * Gedit voor Linux
 +  * TextEdit of TextWrangler voor Mac  ​
goldenrules-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)