User Tools

Site Tools


gui-connectto-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gui-connectto-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +=====Verbinden met een Server=====
  
 +{{  rocrail-logo-32.png}}
 +[[dutch|Inhoud]] -> [[dutch#Het programma|Het programma]]  ​
 + 
 +
 + \\
 +Indien de Rocrail server op een andere computer draait dan Rocview, de  **localhost**,​ dan moeten de verbindingsgegevens voor die andere computer opgegeven worden :\\
 +\\
 +{{rocgui-connectto-en.png}}\\
 + \\
 + 
 +Ga naar :\\
 +**Bestand** -> **Verbinden met...**\\
 +
 + \\
 +
 +===== Vaststellen van de Hostname =====
 +==== Windows ====
 +Open een Command window (type **cmd.exe**) en type in het dan geopende "​dos-venster": ​  ​**ipconfig** , dan moeten globaal de onderstaande gegevens verschijnen. \\
 +<​code>​
 +C:​\users\name\ipconfig
 +
 +Windows-IP-configuratie
 +
 +Ethernetadapter LAN-Verbinding 2:
 +
 +        Verbindingsspec DNS-achtervoegsel ​ : siworld.local
 +        IP-Adres . . . . . . . . . . . .   : 10.0.2.15
 +        Subnet masker . . . . . . . . . .  : 255.255.255.0
 +        Standaardgateway . . . . . . . . . : 10.0.2.2
 +</​code>​
 + \\
 +In dit voorbeeld is **10.0.2.15** de Hostname die gebruikt moet worden in   ​Rocview ​ .
 +
 +==== Linux / OS X ====
 +<​code>​
 +user@linux:​~$ /​sbin/​ifconfig ​
 +
 +eth0      Link encap:​Ethernet ​ HWaddr 00:​13:​72:​a9:​03:​cf  ​
 +          inet addr:​192.168.200.201 ​ Bcast:​192.168.200.255 ​ Mask:​255.255.255.0
 +          inet6 addr: fe80::​213:​72ff:​fea9:​3cf/​64 Scope:Link
 +          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST ​ MTU:​1500 ​ Metric:1
 +          RX packets:​17641 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
 +          TX packets:​11904 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 +          collisions:​0 txqueuelen:​1000 ​
 +          RX bytes:​13797015 (13.7 MB)  TX bytes:​1903395 (1.9 MB)
 +          Interrupt:​16 ​
 +</​code>​
 + \\
 +In dit voorbeeld is **192.168.200.201** de Hostname die gebruikt moet worden.
gui-connectto-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)