User Tools

Site Tools


gui-dnd-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gui-dnd-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Drag en Drop ======
  
 +[[:​dutch#​rocview|{{ ​ :​viewer.png}}]][[:​dutch|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
 +[[dutch|Inhoud]] -> [[dutch#​rocview|Rocview]]
 +
 +// \\ // \\
 +{{:​rocview:​dd.png}}
 + \\
 +===== Verslepen vanuit het loc overzicht naar het blok =====
 +==== Linker muisknop: ====
 +De ID en de afbeelding kunnen versleept worden naar een blok.\\ ​
 +  * Als het blok bezet is wordt het blok eerst vrijgemaakt.
 +  * Als de loc als "​idle"​ en al in een ander blok staat zal deze in het nieuwe blok worden gezet en het oude blok wordt vrij gemaakt. ​
 +  * Als de loc in auto mode aan het rijden is zal in dien mogelijk een pad worden gezocht naar de nieuwe bestemming. Aangekomen op deze bestemming zal de loc stoppen en in "​idle"​ gaan.
 +  ​
 +> **Note:** __Met Linux en OSX kan D&D ook worden gebruikt om een loc naar een ander niveau te slepen. Sleep de loc naar de tab tot deze opent en plaats de loc daarna in het gewenste blok.__
 +\\
 +===== Verslepen van blok naar blok  =====
 +==== Linker muisknop: ====
 +Geeft een bestemming aan de loc en geeft de "Start loc" opdracht.\\
 +\\
 +==== Linker muisknop + [ctrl] + [alt]: ====
 +Als de [ctrl]+[alt] worden ingedrukt voor het slepen zal het blok worden toegevoegd als tussenstop in de tocht.\\
 +> **Note:** Meerdere keren de zelfde blok ID's in niet ondersteund in de tocht.
 +
 +==== Linker muisknop + [ctrl]: ====
 +Als de [ctrl], of [cmd] op Mac toetsenborden,​ wordt ingedrukt voor het slepen, zal de trein in het nieuwe blok worden gezet en het oude blok wordt vrij gemaakt.\\
 +\\
 +==== Linker muisknop + [shift]: ====
 +Als de __**[[:​finder:​finder-nl|Finder]]**__ actief staat zal er een lijst met mogelijke dienstroosters komen.\\
 +Na het kiezen van een dienstregeling zal de loc starten.\\
 +\\
 +==== Linker muisknop + [alt]: ====
 +Als de [alt] wordt ingedrukt voor het slepen wordt het blok het eindpunt van de trein.\\
 +Na het bereiken van het blok zal de loc in "​idle"​ gaan tot er een nieuwe start opdracht wordt gegeven.\\
 +\\
 +===== Het starten van een loc in een blok =====
 +Een loc kan ook worden gester met een dubbele linkermuisknop klik in het blok.\\
gui-dnd-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)