User Tools

Site Tools


hondekop-led-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

hondekop-led-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== LED "​HondeKoppen"​ Verlichting ======
  
 + ​[[:​dutch|Inhoud]] -> [[ :​dutch#​hardware|Hardware]] ->  [[ :​dutch#​LEDs|LEDs]] {{  :​rocrail-logo-35.png}}
 +
 +  *[[mgv-led-nl|LED Wagon Verlichting]] |**LED "​HondeKoppen"​ Verlichting**
 +// \\ // \\
 +
 +
 +De Leds in dit voorbeeld zijn direct aangesloten op de baanspanning,​ gebruik van een functie decoder is natuurlijk ook mogelijk, let dan wel op de maximale dissipatie.
 +
 +{{led:​hondekop-led-01.jpg}}\\
 + \\
 +{{led:​hondekop-led-02.jpg}}\\
hondekop-led-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)