User Tools

Site Tools


hsi88-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

hsi88-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +=====HSI-88=====
 +[[:​dutch|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
 +[[dutch|Inhoud]] -> [[:​dutch#​Central Stations|Central Stations]] ->   ​**HSI-88**
 +   
  
 +// \\ // \\
 +
 +
 +
 +=====Aansluiten=====
 +De HSI-88 is voorzien van een 9 pin seriële kabel, en is 1-op-1 bedraad.
 +Als de computer geen seriële uitgang heeft dan is een **USB naar Serieel** adapter te gebruiken die meestal als "​**/​dev/​ttyUSB0**"​ onder Linux en "​**COM3**"​ of "​**COM4**"​ onder Windows gedefinieerd is.
 +
 +[[http://​www.ldt-infocenter.com/​hsi88.htm|{{hsi-88.jpg}}]]
 +
 + 
 +
 + 
 +
 + 
 +
 + 
 +
 +=====HSI-88-USB=====
 +{{ http://​www.ldt-infocenter.com/​grafik/​P1011732.JPG?​200}}
 +:!: Windows only; No longer supported.\\
 +
 +==== Setup ====
 +{{:​hsi88:​hsi-88-usb-setup.png}}\\
 +=== Type ===
 +Kies het HSI88 USB type.\\
 +=== Device ===
 +De HSI88-USB communiceert niet via een seriële poort maar via een bestand.\\
 +De eerst verbonden ​ HSI88-USB krijgt de volgende bestandsnaam :  ​
 +<​code>​
 +\\.\HsiUsb1
 +</​code>​
 +Het getal aan het eind van het bestand wordt verhoogd als een volgende ​  ​HSI88-USB wordt aangesloten.\\
 +
 +==== Init Message ====
 +<​code>​
 +20100312.104015.303 r9999I hsi88fb ​ OHSI88 ​  0406 V. 1.08 / HSI-88-USB / 1.03r Win 7 / (c) 2009 LDT & Falkner
 +</​code>​
 +
 +\\
 +
 +===== Protocol =====
 +{{hsi88:​hsi88_befehlssatz.pdf}}\\
hsi88-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)