User Tools

Site Tools


ib-loconet-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ib-loconet-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +=====Intellibox in LocoNet® mode=====
 +[[dutch|{{ ​ rocrail-logo-35.png}}]]
 +[[dutch|Inhoud]] -> [[:​dutch#​Central Stations|Central Stations]] -> [[loconet-nl|Digitrax LocoNet]] ​
 +  * [[loconet:​lnpe-nl|Protocol]] | **Command Stations** | [[loconet-interfaces-nl|Interfaces]] |[[lnfc-nl| Modelklok]]| [[:​loconet-dev-nl|Handregelaar]]| [[loconet:​transponding-nl|Transponder]] | [[locont-wi-nl|Bedrading]] ​
 +    * [[loconet-setup-nl|Setup]] | [[dcs100-nl|DCS100]] | [[dsc50-nl|DCS50 Zephyr]] | **IntelliBox in LocoNet® mode** | [[ln-rocrail-cs-nl |Slot Server ]]
 +
 +
 +// \\ // \\ 
 +
 +=====Algemeen=====
 +  *  LocoNet onderdelen worden niet weergegeven bij gebruik van het p50/p50x protocol.\\
 +  *  Door gebruik te maken van het LocoNet protocol zijn alle onderdelen van de LocoNet bus toegankelijk.
 +  *  Er wordt geen ondersteuning gegeven omdat de IntelliBox niet werkt conform de LocoNet specificaties.\\
 +----
 +
 +| Fabrikant | Uhlenbrock / Modeltreno |
 +| Product info | [[http://​www.uhlenbrock.de/​|http://​www.uhlenbrock.de]] |
 +| Omschrijving | De intellibox is een volledig zelfstandig werkend Command Station. De RS232 interface maakt gebruik van de "​LocoNet"​ mode. Hij gedraagt zich dan als een LocoBuffer. |
 +|
 +
 +
 +
 +=====Configuratie:​=====
 +  - Upgrade de firmwaresoftware van de Intellibox op zijn minst naar versie 1.500: ​ [[http://​www.uhlenbrock.de/​|http://​www.uhlenbrock.de]]
 +  - Zet de interface in de mode "​LocoNet":​
 +    * Basic settings -> interface -> syntax -> LocoNet
 +  - Zet de baudrate op 19200 Baud:
 +    * Basic settings -> interface -> bit per second -> 19200 bit/s
 +  - Zet de UART van de interface op 1 stop bits: (standaard 2)
 +    * Basic settings -> special option -> SO 5 -> 1
 +  - Schakel SO 6 uit: (standaard 254)
 +  * Basis settings -> speciale optie -> SO 6 -> 0
 +
 +Kijk ook op: {{:​ib:​ib-so.pdf}}
 +
 +{{ln-alle.gif}}
  
ib-loconet-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)