User Tools

Site Tools


important-changes-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

important-changes-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Belangrijke wijzigingen ======
 +
 + \\
 +===== Dubbele bocht rail symbool is verplaatst in het User thema =====
 +Datum: 16-08-2017\\
 +Revisie: 12.565\\
 +Beginnend met revisie 12.565 de "​dcurve"​ rail type is niet langer ondersteund in de Rocrail standaard.\\
 +Het User thema moet toegevoegd worden, en het type moet gewijzigd worden in "​curvenr"​ met nummer 11, indien het gewenst is om dit symbool verder te gebruiken.\\
  
important-changes-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)