User Tools

Site Tools


lcd4rocrail-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

lcd4rocrail-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +{{lcd4rocrail.png}}
 +
 +----
 +//​LCD-scherm voor Rocrail server gestuurd met gamepad en/of LCD-toetsenbord.//​
 +----
 +
 +=====Doel:​=====
 +Om de Rocrail Command Station te draaien op een kleine PC, zoals VIA EPIA, zonder toetsenbord en scherm. (Goedkope mini PC's te vinden op eBay.)
 +Het LCD scherm en Gamepad/​Toetsenbord zijn van de gelijkaardige opzet als de Command Station en geven de mogelijkheid om basishandelingen uit te voeren zoals CV programmering,​ handmatig lokbediening,​...,​ zie de Menu voor meer details hieromtrent.
 +De Rocrail server start automatisch na het boot proces en geeft de status op de onderste lijn vd LCD.
 +De eerste versie is [[http://​www.debian.org/​|Debian 4.0]] met als basis het [[http://​lcdproc.org/​|LCDproc]] en [[http://​www.lirc.org/​|LIRC]] project.
 +
 +=====Hoofdeigenschappen=====
 +  * Volledige Rocrail ondersteuning
 +  * Compatibel met [[ord-1-en|ORD-1]]
 +  * LCD (LCDproc)
 +  * Status regel
 +  * Command station menu
 +=====Toekomstige voorzieningen=====
 +
 +Infrarood afstandbesturing (LIRC)
 +
 +
 +| {{epia-ml.jpg}} | {{minipc.jpg}} |
 +| VIA EPIA ML | Mini ITX pc. (Gebruikt:​€89) De mini voedingventilator is vervangen door een ventilator van 8cm op 5VDC vanwege geluid. |
 +
 +| {{CFA-631.jpg}} |
 +| LCD scherm van Crystalfontz ondersteunt door [[http://​lcdproc.org/​|LCDproc]] (Gebruikt: €20) |
 +
 +=====Menu regel:=====
 +  * Systeem
 +    * Initialiseer wissels
 +    * Stop
 +    * Herstart
 +    * Stop
 +  * Indeling
 +    * Power ON
 +    * Power OFF
 +    * Initialiseer wissels
 +  * PT
 +    * CV lees
 +      * nr 0...255
 +    * CV zet
 +      * nr 0...255
 +**** waarde 0...255
 +  * Lok
 +    * Lijst
 +      * RIC
 +**** pad 0
 +**** pad 1
 +**** pad 2
 +**** pad 3
 +      * Rij
 +      * Stop
 +  * Auto
 +    * ON
 +    * OFF
 +    * Stop alles
 +
 +=====Info regel:=====
 +  * DDL: [DCC/MM] Refresh
 +  * Power: [ON]/[OFF]
 +  * PT: [CVnr CVwaarde]/-
 +  * Auto: [ON]/[OFF]
  
lcd4rocrail-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)