User Tools

Site Tools


lnsv-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

lnsv-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Loconet GCA ======
 +[[dutch|{{ ​ rocrail-logo-35.png}}]]
 +[[dutch|Inhoud]] -> [[dutch#​rocview|Rocview]] -> [[dutch#​Programmeren|Programmeren]] \\
 +     ​* ​ [[loconet-easy-nl|Easy Setup]] | [[locoio-addr-nl|Adressenlijst]] | [[loconet-opc-nl|OPC]] |  [[locoio-multi-nl|MultiPort I/O]]
  
 +// \\ // \\
 +
 +
 +
 +
 +Loconet is een bedrijfszekere bus en een goed alternatief voor o.a. de S88 bus. 
 +
 +{{locoio-gen-en.png}}
 +
 +===== LocoIO module =====
 +
 +|{{:​mgv:​hardware:​mgv50d.jpg?​200}}|
 +// \\ // \\
 +
 +===== Module Adres =====
 +Het module adres bestaat uit een Low en een Sub adres. Na het laden van de Pic software is het standaard adres 81/1 geprogrammeerd.
 +Alle acties in de volgende menu's hebben betrekking op het hier ingevulde adres. Onder de tab "​Addresses"​ worden alle aangesloten modules die Rocrail kan detecteren getoond. Klik op een gewenst adres en alle andere tabs nemen dat adres over. 
 +
 +===== Reset =====
 +Als je een Reset uitvoerd, worden **alle** aangesloten LocoIO modules geprogrammeerd met adres 81/1.\\
 +Dus pasop met het gebruiken van Reset.
 +Reset kun je gebruiken als het adres van een enkele aangesloten module niet bekend is of niet meer uit te lezen is.
 +\\
 +
 +Een waarschuwing wordt getoont als dit commado wordt gekozen:\\ {{locoio-reset-warn-en.png}}\\
 +Alleen de adres registers worden overschreven. Maar als er meerdere modules luisteren met het zelfde adres dan worden de settings ook doorgegeven naar die modules. Dus pas op !
 + \\
 +De adressen van alle op de loconetbus aangesloten modulen worden met de [[locoio-addr-en|Query]] knop getoont. \\
 + \\
 +=====LocoIO SV'​s=====
 +Zie voor gedetaillerde informatie ​ :\\
 +  * http://​www.locobuffer.com/​LocoIO/​SV_Tutorial.pdf
 +  * http://​www.locobuffer.com/​LocoIO/​SV.pdf
 +  * http://​www.locobuffer.com/​LocoIO/​LocoIO.pdf
 +
 + \\
 +
 +=====LocoIO Servo=====
 +Deze functie wordt niet gedocumenteerd. MGV heeft andere oplossingen voor het besturen van servo motoren. Zie MGV50.  ​
lnsv-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)