User Tools

Site Tools


locations-block-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
locations-block-nl [2021/01/22 15:59]
smitt48 [Blokken]
locations-block-nl [2021/01/22 16:01] (current)
smitt48 [Hoofd blokken / Bij blokken]
Line 14: Line 14:
 ==== Hoofd blokken / Bij blokken ==== ==== Hoofd blokken / Bij blokken ====
 Een lijst met alle blokken die bij de geselecteerde locatie horen. \\ Een lijst met alle blokken die bij de geselecteerde locatie horen. \\
-Het eerste blok dat voldoet aan het treintype én dat vrij is zal worden gekozen als bestemming in combinatie met de dienstroosters.+
   * De volgorde van de lijst wordt bepaald door __hoofd blokken__ en dan __bij blokken__. De volgorde werkt door wanneer een trein "​random"​ rijdt of volgens dienstroosters.   * De volgorde van de lijst wordt bepaald door __hoofd blokken__ en dan __bij blokken__. De volgorde werkt door wanneer een trein "​random"​ rijdt of volgens dienstroosters.
   * Hoofdblokken in meerdere locaties worden __**niet ondersteund**__.   * Hoofdblokken in meerdere locaties worden __**niet ondersteund**__.
locations-block-nl.txt · Last modified: 2021/01/22 16:01 by smitt48