User Tools

Site Tools


loconet:transponding-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

loconet:transponding-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +=====Transponder=====
 +[[dutch|{{ ​ rocrail-logo-35.png}}]]
 +[[:​dutch|Inhoud]] -> [[:​dutch#​Central Stations|Central Stations]] ->  [[:​loconet-nl|Digitrax LocoNet]] ​
 +   * [[loconet:​lnpe-nl|Protocol]] | [[:​loconet-cs-nl|Command Stations]] |[[:​loconet-interfaces-nl|Interfaces]] |[[:​lnfc-nl| Modelklok]]| [[:​loconet-dev-nl|Handregelaar]] | **Transponders** | [[loconet:​dtopsw-nl|Wisselkaarten]] |[[:​locont-wi-nl|Bedrading]]
 +
 + 
 +
 + 
 +
 +// \\ // \\
 +===== Transponders & Rocrail =====
 +Transpoders kunnen geplaats worden in de categorie Lissy en RailCom maar gebruiken daarvoor een andere techniek. ​ \\
 + \\
 +Met de standaard transponders ontvangt Rocrail de volgende informatie:
 + 
 +  * decoder adres
 +  * BDL168 ​  ​number
 +  * zone A, B, C, D, E, F, G or H
 + \\
 +Meer geavanceerde transponders melden ook:
 + 
 +  * terug lezen van CVs
 +  * snelheidsinformatie en andere data  ​
 +  * ondersteuning surround sound   \\
 +
 + \\
 +
 +===== Adressering =====
 +Om conflicten te voorkomen met de gangbare adressering hebben de transponderontvangers een ofset van 16000.\\
 +Dus als de transponder een adres van 1 geeft, vertaalt Rocrail dit naar 16001.\\
 +De BDL168 ​ transponder verhoogt de adressen met 2, niet met 1. Dat betekent dat Zone A is 1, B is 3, etc. Volgens onderstaande tabel 
 +
 +
 + \\
 +
 +^ Board ^^ Zone ^^ Adres ^
 +| 1 || A || 16001 |
 +| . || B || 16003 |
 +| . || C || 16005 |
 +| . || D || 16007 |
 +| . || E || 16009 |
 +| . || F || 16011 |
 +| . || G || 16013 |
 +| . || H || 16015 |
 +
 + \\
 +===== Links =====
 +  * [[http://​www.digitrax.com/​menu_transponding.php|Digitrax]]
 +  * [[http://​www.dccwiki.com/​Transponding|DCC Wiki]]
 +  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Transponder|Wikipedia]]
 +
 +
 + \\
 +
 +
 +===== Test board =====
 +
 +{{:​loconet:​bdl168-rx4-setup-01.jpg?​300}}\\
  
loconet/transponding-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)