User Tools

Site Tools


rocnet:rocnet-gateway-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rocnet:rocnet-gateway-nl [2018/11/12 08:56]
rocnet:rocnet-gateway-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Gateway =====
 +[[:​dutch|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
 +[[:​dutch|Inhoud]] -> [[:​dutch#​Central Stations|Central Stations]] ->  **RocNet** ​
 +  * [[rocnet:​rocnet-prot-nl|Protocol]] | **Gateway**
 +
 +// \\ // \\ 
 +
 + \\
 +De Gateway voorziet in toegang tot een "low level Peer to Peer rocNet network",​ en is vergelijkbaar met LocoBuffer, XPressNet-PC-Interface,​ ...\\
 +Het is meestal verbonden met de seriële sublib.\\
  
rocnet/rocnet-gateway-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)