User Tools

Site Tools


rocview:item-actions-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rocview:item-actions-nl [2018/11/12 08:56]
rocview:item-actions-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Muis acties ======
 +[[:​dutch|{{ ​ rocrail-logo-35.png}}]]
 +[[:​dutch|Inhoud]] -> [[:​dutch#​rocview|Rocview]] -> [[:​dutch#​track_layout|Spoorplan]] \\
 +  * [[:​track-diagram-nl|Spoorplan maken/​aanpassen]] | **Mouse Control**
  
 + \\
 +^ Object ^ Linker muisknop ^ Linker muisknop + Shift ^ Rechter muisknop ^ Omerking ^
 +| Draaischijf | Volgend spoor | Vorrig spoor | Context menu | |
 +| Rolbrug | Volgend spoor | Vorrig spoor | Context menu | |
 +| Wissel | Omschakellen | - | Context menu | |
 +| Sein | Omschakellen | - | Context menu | |
 +| Rijweg | Test | - | Context menu | |
 +| Uitgang | Aan/Uit | - | Context menu | Voor aan/uit zetten van schakelaars,​ afhankelijk van huidige status. Anders een uit commando wordt verzonden. |
 +| Sensor | Waar/Onwaar | **[[:​loc-gen-nl#​identifier|Identifier]]** | Context menu | De identifier optie in de context menu kan worden gebruikt om een **[[:​sensor-bi-directional-nl|BiDi event]]** te simuleren. |
rocview/item-actions-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)