User Tools

Site Tools


route-speed-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
route-speed-nl [2020/11/30 13:51]
smitt48 [Rijweg: Snelheid]
route-speed-nl [2020/11/30 13:53] (current)
smitt48 [Verminder Snelheid]
Line 56: Line 56:
 =====Opties===== =====Opties=====
 ====Verminder Snelheid==== ====Verminder Snelheid====
-De snelheid wordt gezet op **V_mid** in het geval dat een wissel afbuigend staat in een rijweg en de actuele snelheid hoger is dan toegestaan. De verminderde ​snehelheid ​wordt oegepast ​tot de ENTER-melder van het bestemmingsblok is geactiveerd.\\+De snelheid wordt gezet op **V_mid** in het geval dat een wissel afbuigend staat in een rijweg en de actuele snelheid hoger is dan toegestaan. De verminderde ​snelheid ​wordt toegepast ​tot de ENTER-melder van het bestemmingsblok is geactiveerd.\\
 Seinen worden in de stand "​wit"​ of, afhankelijk van de beschikbare seinlampen, "​geel"​ om de verminderde snelheid aan te geven.\\ Seinen worden in de stand "​wit"​ of, afhankelijk van de beschikbare seinlampen, "​geel"​ om de verminderde snelheid aan te geven.\\
  
route-speed-nl.txt ยท Last modified: 2020/11/30 13:53 by smitt48