Rocgui Algemeen

Clock type

Standaard AM/PM 24u

Het logo dat gebruikt is bevindt zich in het icon path, met name logo.png. Je kan dit vervangen met je favoriete logo.

Tab align

Met Standaard zijn alle tabs op 1 rij te zien en kan je de pijltjes gebruiken om te navigeren naar tabs die niet zichtbaar zijn. Links is enkel handig voor Linux gebruikers waar de tabs zichtbaar zijn aan de linkerzijde van het dialoog. Multilijn laat alle tabs zijn in verschillende rijen (indien mogelijk).


Standaard werkruimte

Als deze Werkruimte geset is start Rocrail hier standaard mee op.

Icon path

Deze optie is niet meer actueel, de icons zijn opgenomen in de programma file Rocview.

Image path

Het pad naar de directory waar de afbeeldingen van de Lokomotieven staan.

Updates path

Locatie voor het downloaden van de updates "Help->Software Updates".

XSL path

Locatie waar de documentatie formats staan.

Track plan size

Als de standaard grootte van het spoorplan, 64 x 48, niet groot genoeg is dan kan dit vergroot worden door deze waarden aan te passen. CX/CY zijn de afmetingen in X en Y-richting.
Na aanpassen dient Rocrail opnieuw opgestart te worden.


Module plan size

Als de standaard grootte van het moduleplan, 128 x 96, niet groot genoeg is dan kan dit vergroot worden door deze waarden aan te passen. CX/CY zijn de afmetingen in X en Y-richting.
Na aanpassen dient Rocrail opnieuw opgestart te worden.\

Restrict edit in auto mode

Als dit vinkje gezet is, is beperkt editten in Auto-Mode mogelijk. Als er meer edit mogelijkheden gewenst zijn in Auto-Mode zet dit vinkje dan uit.( Letop: Niet alle wijzigingen hebben direct effect; someige wijzigingen vragen om een server herstart en en sommige verstoren de werking van de Auto-Mode)

Check for Updates

Kijkt of er nieuwe versies van Rocrail beschikbaar zijn bij het opstarten van Rocview.

Gamepad support

Sta het gebruik van een gamepad toe. Als je systeem in een loop terecht komt zet dan dit vinkje aan.

Module view

Zet dit vinkje aan als Rocrail verbonden moet worden met een server voor module besturing. Rocrail dient hierna herstart te worden.

Use mode colomn for dispatch

Als je wilt dat de ID van de handregelaars zichtbaar wordt gemaakt in de kolom “mode” zet dan dit vinkje aan.

Speak voor blokken

Een door komma's gescheiden opsomming van blok ID's voor een gezamenlijke tekst melding. Een * kan gebruikt worden als alle blokken bedoeld zijn. Het voorbeeld laat een 2 zien, dus een tekst wordt alleen voor blok 2 uitgesproken. Ook is mogelijk in te vullen: 2,5,6. Dan wordt alleen de tekst uitgesproken voor blok 2, 5 en 6.

Speak commando

Het praat programma voor dynamische tekst updates.

Reconnect after server shutdown

Als er met meerdere clients wordt gewerkt en de server moet om wat voor reden dan ook opnieuw gestart worden voorkomt deze optie dat Rocview afgesloten wordt.Rocview zal proberen opnieuw te connecten.
De werking is gelijk aan het maken van een handmatige verbinding met de server.


Personal Tools