Blokken

ID

Vul hier een duidelijk herkenbare en unieke naam in voor het blok.

Omschrijving

In dit veld mag vrije tekst geplaatst worden.

Lengte

Vul hier de lengte van het blok in. Als deze waarde groter is dan 0 dan wordt deze waarde door Rocrail gebruikt om te bepalen of een trein in dit blok zou mogen stoppen.

Lok ID

Hier wordt aangegeven welke trein op dit moment het blok bezet houdt. Voor de initialisatie kan ook op de knop met de drie puntjes gedrukt worden om uit een lijstje de lok te kiezen die op dit moment het blok bezet heeft.

Draaischijf ID

Als het blok een draaischijf is geef dan hier de unieke ID aan van die draaischijf. Voor een blok dat als draaischijf gebruikt wordt mogen alleen de bezetmelders enter en in gebruikt worden en het kenmerk van het blok moet draaischijf zijn.

Configuratie

Hier wordt vastgelegd welk type trein in dit blok toegelaten wordt.

Geëlektrificeerd

Elektrische treinen, dus treinen met pantograaf, worden in dit blok toegestaan.

Wacht

Als dit vinkje gezet is kan een trein wachten. Of de trein wacht is afhankelijk van de lok-settings.

Small symbol

Onder het thema SpDrS60 is ook een kort symbool voor een blok beschikbaar.


Visible

Soms is er ruimte gebrek in de layout om een blok symbool te plaatsen, met deze optie kan een blok onzichtbaar gemaakt worden.

Buiten dienst

In auto mode wordt dit blok overgeslagen, er rijdt geen trein door dit blok.

Half automatisch

In dit blok wordt half automatische besturing toegestaan, zie daarvoor in: "Automatisch en Half automatische mode".

Accepteer spooktreinen

Deze optie is alleen actief in auto mode.

Als deze optie aangevinkt is zal een trein die door een weigerend wissel dit blok binnen rijdt niet gestopt worden.

Zodra een bezet melding wordt detecteert zonder dat er een trein toegewezen is aan dat blok wordt de “gohst melding actief en kleurt het blok rood.
Met de optie “accepteer ghost”, is het mogelijk handmatig in auto mode een loc een blok in te laten rijden zonder dat rocrail de baanspanning uitschakelt. Een loc in auto mode zal een blok gemerkt als “accept ghost” niet in rijden.
Als het vinkje niet gezet is wordt de baanspanning uitgeschakeld.Het blok krijgt de melding “ghost”. Besturing is pas weer mogelijk als de ghost verwijderd is. Klik daarna op de rechter muisknop en kies “reset loc bezetting”. Daarna moet de juiste loc aan het blok toegewezen worden door op de rechter muisknop te drukken en te kiezen voor “kies loc”. Daarna loopt de loc weer mee in auto mode.
Als het vinkje gezet is blijft de spanning op de baan en het blok wordt gemerkt met “ghost”. Geen enkele loc zal het blok in auto mode binnen rijden. De spooktrein zal het volgende blok binnen rijden zonder rocrailbesturing. Na het passeren van de eerste melder in dat blok zal de trein ook dit blok als “ghost” markeren. Na het passeren van de laatste melder in dat blok wordt de “ghost” melding weer verwijderd.

Checkbox is unmarked: Power will be switched off = Emergency stop. The occupied Block will be marked with “Ghost”. Operations will be possible again after the ghost event is removed. The “Ghost” displayed in the Block can be removed with right click at the block and choosing “Reset Loc Assignment”. After that the block has to be assigned with the correct Loc by right clicking the block and Choosing “Set Loc Assignment”. Afterwards the Train can be operated again in automatic mode.

Checkbox is marked: Power will stay switched on : no emergency stop. The occupied Block will be marked with “Ghost”. The block will be denied for every other train that operates in auto mode. The ghost train will continue into the next block without being controlled by Rocrail. After it passes the first sensor of the next block, the train will activate the ghost event in this block. As soon as the train releases the last sensor in the previous block, the ghost event will be reset in the that block.

The ghost train has to be stopped manually. The “Ghost” displayed in the Block can be removed by right clicking on the block and choosing “Reset Loc Assignment”. After that the block has to be assigned with the correct Loco by right clicking the block and Choosing “Set Loc Assignment”. Afterwards the Train can be operated again in automatic mode.

Kopstation

Verandert de rijrichting van de lok. Gebruik deze optie met zorg! Het heeft dezelfde invloed als de trein handmatig van richting te veranderen!

Road/Weg

Gebruik in de grafische interface/Rocview het weg-symbool.

Allow change direction/ Sta richtingsverandering toe

Sta het gebruik van een route in tegenovergestelde richting toe.

Stop controller

Een stop regelaar, zoals de Lenz ABC, kan gebruikt worden in combinatie met de enter2in medling om een loc te laten stoppen.
:!: Alleen gebruiken met de enter2in melding om er voor te zorgen dat een loc doorrijdt terwijl hij zouden moeten stoppen.


Actions

Kijk bij Acties voor verdere details.


Personal Tools