Blokken

Rijwegen

Selecteer de rijweg waar het activeren van een melder effect op moet hebben.
De all aanduiding kan als standaard gebruikt worden voor alle rijwegen. Als zowel all en een andere route aangegeven zijn worden de instellingen specifiek voor die andere rijweg gekozen.

ID

Selecteer het melder kenmerk .

Event/Gebeurtenis

Selecteer de actie voor de melder.

  • enter
  • enter2pre
  • enter2route
  • enter2in
  • pre2in
  • in
  • exit
  • occupied
  • ident
  • shortin

Voor meer details zie hoofdstuk Sensoren en blokken

Eindpuls

Bij gebruik van één melder per blok kan een enter-in combinatie gesimuleerd worden. De opgaande flank is de enter puls en de neergaande flank de in puls. Het is niet aan te bevelen hier gebruik van te maken omdat de puls afkomstig van de melder niet altijd erg “schoon” is.

Enter2In

Dit is de vertraging tussen de enter-puls en de in-puls als een enter-in melding voor het blok is vastgelegd. De enter puls wordt direct verwerkt maar de in puls komt na de ingestelde tijd in ms.

Pre2In

Wordt ook gebruikt voor pre2in meldingen.

Enter2Pre

Dit is de vertraging tussen de enter en de enter2pre melding als een enter2pre melding is vastgelegd voor het specifieke blok.
Bij gebruik van 2 melders per blok is het zinnig een derde melder te simuleren: de enter puls komt direct, maar de pre2in komt na de ingestelde tijd in ms.

Event timer

Hier wordt de tijdsvertraging in ms. tussen het ontvangen van de enter-puls en het genereren van de in-puls vastgelegd worden.

Eigenschappen

Geeft het eigenschappen menu voor de geselecteerde route.

Test

Met de Testknop kan je alle wissel en output commando's activeren voor de geselecteerde route.


Fijnafstemming van stoppunt

Vanaf revisie 1573 biedt Rocrail meer mogelijkheden om het stoppunt nauwkeurig in te stellen.

Er zijn twee event timers beschikbaar, waardoor het mogelijk is om ook met één melder en enter2in op verschillende plaatsen te stoppen in een blok, afhankelijk van de rijweg. Een situatie waarbij dit handig is, is bijvoorbeeld een blok in een station waarbij het perron niet in het midden van de detectie sectie ligt. Er kan nu een verschillende tijd en dus een verschillend stoppunt worden ingesteld, afhankelijk van of de train het blok van rechts of van links binnen rijdt.
Voor elke rijweg kan worden ingesteld of timer 1 (geen vinkje bij T2) of timer 2 (wel vinkje bij T2) gebruikt wordt. De timer keuze is alleen effectief bij een enter2in of een in event. Het in event, zowel een in event van een echte melder als het in event dat gegenereerd wordt bij gebruik van één melder en het enter2in event, wordt vertraagd met de waarde van de geselecteerde timer. De waarde van de timers is in milliseconden.
Bij de locomotief eigenschappen is het mogelijk om per locomotief, afhankelijk van diens rij eigenschappen, een correctie op de timer op te geven.

Let op
In tegenstelling tot eerdere versies wordt de gekozen timer niet alleen gebruikt bij het enter2in event, maar ook bij het in event van een echte melder.
Als bij het gebruik van dienstroosters een vertraging voor het in event is opgegeven, krijgt die de voorkeur boven de blok timer. Ook als er bij een locomotief een waarde ongelijk 0 is opgegeven voor de event timer, wordt die waarde en niet de waarde van de blok timer gebruikt voor het vertragen van het in event.


Personal Tools