User Tools

Site Tools


a_block_for_beginners-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
a_block_for_beginners-nl [2020/05/23 22:09]
hermannk removed
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== Een blok overzicht ====== 
- 
-{{:​userpages:​hermannk:​rocrail_1_block01a-nl.png|}} \\ 
-Een locomotief met wagens rijdt van rechts naar links over de baan. \\ 
- 
-===== Introductie ===== 
-Hier leggen we uit wat een blok is, hoe een blok wordt gebouwd met sporen en elektronica en hoe een blok wordt gebruikt. \\ 
-  - Een locomotief kan van blok tot blok rijden. \\ 
-  - Een blok moet altijd langer zijn (er zijn uitzonderingen) dan de langste trein (locomotief met of zonder wagons). \\ 
-  - Een blok moet twee melders hebben (er zijn uitzonderingen) voor de gebeurtenissen ENTER (trein komt een blok binnen) en IN (trein is compleet in het blok aangekomen). \\ 
-{{:​userpages:​hermannk:​block_bk01a.png|}} \\ 
-Hier is een blok op een Rocrail plan; de blok-ID is "​bk01"​. \\ 
-Een blok heeft een plus- (hier links) en een min-kant om de software te laten weten van welke kant de locomotief het blok zal binnenkomen. \\ 
-Hier heten de melders: "​fb01+"​ en "​fb01-"​. \\ 
-  - "​fb01+"​ is de melder aan de plus kant van het blok. \\ 
-  - "​fb01-"​ is de melder aan de min kant van het blok. \\ 
-{{:​userpages:​hermannk:​rocrail_1_block01b-nl.png|}} \\ 
- 
-===== Meer details ===== 
-De lengte van een "​in"​ melder moet lang genoeg zijn om de locomotief volledig tot stilstand te brengen binnen de melder (d.w.z. rijdt ** niet voorbij aan** de melder). \\ 
-Omdat het blok later in beide richtingen kan worden gereden, installeren we de melders symmetrisch (de melders hebben, links en rechts van het blok, dezelfde lengte). \\ 
- 
-===== Router configuratie ===== 
-De ingebouwde "​Router"​ configureert de melders met de blokken als de router eigenschappen correct zijn ingesteld. \\ 
-{{:​block-begin-eigenschappen.png}} \\ 
-Activeer "​Verbind melders met blokken"​. \\ 
--- Genereer de rijwegen met (Rocview menu / Bestand / Router / Traceren).\\ 
-Voor de richting in dit voorbeeld is de min kant van het blok de "​enter"​ kant van het blok; zo \\ 
-  - melder "​fb01-"​ is verantwoordelijk voor het "​enter"​ evenement en \\ 
-  - melder "​fb01+"​ is verantwoordelijk voor het "​in"​ evenement. \\  
-{{:​block-begin-min.png}} \\ 
-\\ 
-Om voorbereid te zijn om de tegenovergestelde rijrichting te gebruiken, moet de plus "​enter"​-zijde ook worden ingesteld: \\ 
-  - melder "​fb01+"​ is verantwoordelijk voor het "​enter"​ evenement en \\ 
-  - melder "​fb01-"​ is verantwoordelijk voor het "​in"​ evenement. . \\  
-{{:​block-begin-plus.png}} \\ 
-\\ 
-Samenvatting:​ \\ 
-{{userpages:​hermannk:​rocrail_1_block01c-nl.png}} \\ 
- 
-===== Melder Adressen ===== 
-De melders moeten een adresinstelling hebben. De adressen moeten uniek zijn (als Rocrail niet weet wie een melder heeft geactiveerd word er een "​GHOST"​-trein waarschuwing gegeven)! \\ 
-{{:​block-begin-melder.png}} \\ 
- 
-===== Rijrichting van treinen ===== 
- * **[[:​direction-nl|Rijrichting van treinen]]**