User Tools

Site Tools


autocommands-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

autocommands-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Auto ======
 +[[dutch|Inhoud]] -> [[dutch#Het Programma |Het Programma]] ​
 + 
  
 + \\
 +{{:​automode-nl.jpg|}}
 +=====Auto mode aan=====
 +Deze opdracht zet de "auto mode" aan en zet alle seinen die gekoppeld zijn aan een blok op rood.
 +
 +===== Start alle loks =====
 +Alle loks in de lijst krijgen de GO-opdracht.\\
 +
 +===== Stop alle loks =====
 +Aan alle rijdende loks in de automatic mode wordt een STOP-verzoek gezonden. Het daadwerkelijke stoppen is afhankelijk van de fase waarin de  auto mode voor die lok zich bevindt. Een stop vindt plaats na een **in** melding in een blok.\\
 +
 +===== Herstart alle loks =====
 +Deze opdracht start alle treinen die al reden in automatic mode vóór de laatste **Stop alle** opdracht .\\
 +In Rocview is dit zichtbaar met een sterretje.\\ ​
 +{{rocgui-resume-flag.png}}\\
 +
 +=====Noodstop=====
 +De toetsenbord "​pause"​ kan gebruikt worden als noodstop.
 +Een alternatieve oplossing is een melder te gebruiken met een "​stop"​ actie.
autocommands-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)