User Tools

Site Tools


block-gen-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
block-gen-nl [2021/01/05 13:24]
smitt48 [Geeft vorige blok vrij bij enter]
block-gen-nl [2021/01/05 13:30] (current)
smitt48 [Geeft vorige blok vrij bij enter]
Line 215: Line 215:
 Met de +/- opties kan worden aangeven voor welke (blok)zijde dit van toepassing is. Standaard staan beide zijdes aan.\\ Met de +/- opties kan worden aangeven voor welke (blok)zijde dit van toepassing is. Standaard staan beide zijdes aan.\\
 Met de "​Rijweg"​ optie kan ook de huidige rijweg worden vrijgemaakt.\\ Met de "​Rijweg"​ optie kan ook de huidige rijweg worden vrijgemaakt.\\
-De waarde "Max. Lengte" ​maakt een eerdere ​vrijgave ​mogelijk (van het voorgaande blok) en wordt alleen ​uitgevoerd bij treinen ​niet langer dan deze maximale ​lengte.\\ +Met de waarde "Max. Lengte" ​wordt bepaald dat de vervroegde ​vrijgave alleen ​plaatsvindt voor treinen ​tot deze lengte. \\ 
-De keuze "​Van" ​voorkomt het voorgaande ​blok wordt vrijgegeven, ​voordat ​de gehele (langere) trein het (voorgaande) blok heeft verlaten.\\+Dit voorkomt ​dat het van-blok wordt vrijgegeven ​voordat langere treinenindien aanwezig, volledig ​de rijweg hebben ​verlaten. \\ 
   * ** Let op: ** Een GHOST-waarschuwing kan worden geactiveerd als dit blok te vroeg wordt vrijgegeven. \\ Dit kan bijv. vanwege ontbrekende of onjuiste lengtespecificaties,​ evenals het niet naleven van de voorwaarden. \\ Als de optie "​Rijweg"​ ook is geactiveerd,​ kan het gebeuren dat als de rijweg te vroeg wordt vrijgegeven \\ wissels die nog niet zijn gepasseerd, worden gewijzigd voor een andere rijweg: "​Risico op ontsporing:​!:"​.   * ** Let op: ** Een GHOST-waarschuwing kan worden geactiveerd als dit blok te vroeg wordt vrijgegeven. \\ Dit kan bijv. vanwege ontbrekende of onjuiste lengtespecificaties,​ evenals het niet naleven van de voorwaarden. \\ Als de optie "​Rijweg"​ ook is geactiveerd,​ kan het gebeuren dat als de rijweg te vroeg wordt vrijgegeven \\ wissels die nog niet zijn gepasseerd, worden gewijzigd voor een andere rijweg: "​Risico op ontsporing:​!:"​.
  
block-gen-nl.txt · Last modified: 2021/01/05 13:30 by smitt48