User Tools

Site Tools


block-gen-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
block-gen-nl [2021/04/09 00:41]
smitt48 [Buiten gebruik stellen]
block-gen-nl [2021/04/09 08:14] (current)
rainerk
Line 137: Line 137:
 Dit blok wordt overgeslagen bij het rijden in auto mode. De trein zal stoppen in het voorgaande blok, wanneer geen alternatieven beschikbaar zijn.\\ Dit blok wordt overgeslagen bij het rijden in auto mode. De trein zal stoppen in het voorgaande blok, wanneer geen alternatieven beschikbaar zijn.\\
  
-* ** Opmerkingen:​ ** Als het blok "​buiten dienst"​ is, kan het alleen handmatig worden bestuurd en is de detectie van de spooktrein gedeactiveerd. \\ De __ ** [[manual-tracking-en | tracking of out-of -serviceblokken (EN)]] ** __ wordt dan geactiveerd voor handmatig rijden. \\ Deze status kan ook worden geactiveerd en gedeactiveerd tijdens het lopende bedrijf via __ ** [[block-menu-nl # buiten gebruik zetten | contextmenu van het blok]] ** __.+  ​* ** Opmerkingen:​ ** Als het blok "​buiten dienst"​ is, kan het alleen handmatig worden bestuurd en is de detectie van de spooktrein gedeactiveerd. \\ De __ ** [[manual-tracking-en | tracking of out-of -serviceblokken (EN)]] ** __ wordt dan geactiveerd voor handmatig rijden. \\ Deze status kan ook worden geactiveerd en gedeactiveerd tijdens het lopende bedrijf via __ ** [[block-menu-nl # buiten gebruik zetten | contextmenu van het blok]] ** __.
 ==== Wacht(en) ==== ==== Wacht(en) ====
 Deze optie bepaalt samen met de instellingen gedaan in de tab **[[block-details-nl|Details]]** of een trein heeft te wachten in dit blok. \\ Deze optie bepaalt samen met de instellingen gedaan in de tab **[[block-details-nl|Details]]** of een trein heeft te wachten in dit blok. \\
block-gen-nl.txt ยท Last modified: 2021/04/09 08:14 by rainerk