User Tools

Site Tools


block-gen-nl

Blok instellingen Algemeen

ID

Vul hier een duidelijk herkenbare en unieke naam in voor het blok. De ID's wordt gebruikt door het gehele Rocrail programma.
Als de ID wordt veranderd dienen alle onderdelen die naar deze ID verwijzen ook te worden gewijzigd.

Omschrijving

In dit veld mag vrije tekst geplaatst worden. De beschrijving is voor eigen gebruik om duidelijk te houden waar het blok voor dien.

Lengte

Vul hier de lengte van het blok in. Als deze waarde groter is dan 0 dan wordt deze waarde door Rocrail gebruikt om te bepalen of een trein in dit blok past.

De trein past als de Minimale blok-trein lengte + lengte_aantal_wagons_lengthTreinlengte gelijk of kleiner is dan de Blok lengte.

Voorbeeld: Met een Minimale blok-trein lengte van 20 en een bloklengte van 100 mag de trein niet langer zijn dan 80 om in het blok te passen.
De eenheid (mm, cm, inch) is hierin niet belangrijk. Zolang overal de zelfde eenheid wordt gebruikt zal dit geen problemen geven.

Offset

De offset van de positie van het perron. Dit wordt gebruikt voor de Trein centreren optie.

Vertrek vertraging

Vertraging van vertrek in seconden.
Nadat een rijweg is gereserveerd zullen alle acties voor de 'vertrek' melding worden geactiveerd. Hierna zal de loc met de aangegeven vertraging vertrekken. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het gebruik van omroepen. De globaal ingestelde Arm sein en Sein wachttijden blijven onveranderd.
Deze instelling wordt gebruikt in combinatie met de optie Gebruik vertrek vertaging.

FiFo lengte en tussenruimte

Deze functie is alleen bruikbaar met auto's die een infrarood sensor hebben om afstand te houden van het voorliggende voertuig.
In alle andere gevallen zal het gebruiken van deze functie leiden tot ongelukken.

De lengte bepaald het aantal tegelijk tijdige toegestane auto's tegelijk in het blok.

Bijvoegend kan de tussenruimte hier worden ingesteld. Dit dient de tussenruimte te zijn die de auto's van elkaar moeten te blijven door de IR sensoren.
Als de tussenruimte >0 zal de lengte van de auto's + de tussenruimtes worden meegenomen met het berekennen van het aantal toegestane auto's in het blok.

Tips


Toeval quote

Indien de Gebruik blok toeval quote ook is ingesteld zal dit getal bepalen hoe groot de kans is dat het blok wordt gekozen als volgende bestemming. Hoe hoger het getal hoe groter de kans.

Lok ID

Hier wordt aangegeven welke loc op dit moment het blok bezet houdt. De knop met de drie puntjes […] kan worden gebruikt om de loc eigenschappen te openen. Het is niet om een loc te selecteren voor het blok.

Draaischijf ID

Als het blok een draaischijf is geef dan hier de unieke ID aan van die draaischijf. Voor een blok dat als draaischijf gebruikt wordt mogen alleen de bezetmelders enter en in gebruikt worden en het kenmerk van het blok moet draaischijf zijn.

Code melder

In combinatie met het bloktype Rangeren kan hier een melder worden ingesteld die wagens kan scannen.
Dit kan worden gebruikt voor het activeren van een rijweg naar het thuisblok van de wagen.

Virtueel

Virtuele blokken kunnen worden gebruikt om een aantal slaaf blokken te groeperen en samen als één blok te laten werken.
Rijwegen van en naar virtuele blokken worden niet automatisch gegenereerd met de analysator. Deze moeten dus handmatig worden aangemaakt.

Tip: Gebruik de Min. trein lengte om te voorkomen dat een korte trein het virtuele blok bezet en daarmee ook meer blokken bezet houd dan nodig.

Gebruik de optie Tonen om het virtuele blok te verbergen op het spoorplan.

Tip: Zet de + zijde van de meester en slaaf blokken in de zelfde richting. Dit voorkomt verwarring.
Note: Overlapping van virtuele blokken is niet toegestaan. Een blok kan aan slechts in één virtual blok worden gekoppeld.

Slaaf blokken

Een komma gescheiden lijst van slaaf blokken. Gebruik geen spaties.
Voorbeeld:

B1,B2,B3


Configuratie

De blok infrastructuur wordt ingesteld met de volgende opties:

Geëlektrificeerd(bovenleiding)

Elektrische treinen, dus treinen met pantograaf, worden in dit blok toegestaan.
Als deze optie niet is ingesteld zullen loc's met het aandrijvingstype Elektrisch niet worden toegelaten.

Buiten gebruik stellen

Dit blok wordt overgeslagen bij het rijden in auto mode.

Wacht

Deze optie samen met de instellingen in de tab Details bepaald of een trein heeft te wachten in dit blok. Deze optie wordt automatisch ingeschakeld als anders dan nee is ingesteld in de Wachten opties in de Details tab.

Klein symbool

Onder het thema SpDrS60 is ook een kort symbool voor een blok beschikbaar.


Half automaat

In dit blok wordt half automatische besturing toegestaan, zie: "Auto en Half auto mode".

Accepteer spooktreinen

Deze optie is alleen actief in auto mode.

Als deze optie aangevinkt is zal een trein die door een weigerend wissel dit blok binnen rijdt niet gestopt worden.


Zodra een bezet melding wordt detecteert zonder dat er een trein toegewezen is aan dat blok wordt de "gohst melding actief en kleurt het blok rood.
Met de optie "accepteer ghost", is het mogelijk handmatig in auto mode een loc een blok in te laten rijden zonder dat rocrail de baanspanning uitschakelt. Een loc in auto mode zal een blok gemerkt als "accept ghost" niet in rijden.
Als het vinkje niet is gezet: De baanspanning wordt uitgeschakeld (= Noodstop). Het blok krijgt de melding "ghost". Besturing is pas weer mogelijk als de ghost verwijderd is. Klik daarna op de rechter muisknop en kies "Loc bezetting opheffen". Daarna moet de juiste loc aan het blok toegewezen worden door op de rechter muisknop te drukken en te kiezen voor "kies loc". Daarna loopt de loc weer mee in auto mode.

Als het vinkje is gezet: De spanning blijft op de baan en het blok wordt gemerkt met "ghost". Geen enkele loc zal het blok in auto mode binnen rijden. De spooktrein zal het volgende blok binnen rijden zonder rocrailbesturing. Na het passeren van de eerste melder in dat blok zal de trein ook dit blok als "ghost" markeren. Na het passeren van de laatste melder in dat blok wordt de "ghost" melding weer verwijderd.

De spooktrein dient handmatig te worden gestopt. De weergave "Ghost" kan worden verwijderd met rechtsklik op het blok en dan "Loc bezetting opheffen" in het context menu. Als de loc nog in het blok staat kan de loc ook direct in het blok worden gezet zonder de de spookmelding eerst weg te halen.

Kopstation

Gebruikt voor dood lopende blokken aan het einde van een spoorlijn. Zodra de in melder raakt en stil staat zal de rijrichting worden omgedraaid. zodat de loc in omgekeerde richting er weer uit kan.

Tip: Als de rijrichting alleen dient te worden omgedraaid voor loc's die niet hoeven om te lopen dienen deze treinen te worden ingesteld als pendeltreinen en dient de optie Stop niet pendeltreinen in kopstation te zijn geactiveerd.

Gebruik deze optie met zorg! De pagina Rijrichting dient zorgvuldig te worden gelezen om een .
De optie heeft dezelfde invloed als dat de trein handmatig van richting wordt veranderd!

Note: Deze optie is niet beschikbaar als de Rijrichtingverandering toegestaan optie aan staat. Andersom geld dit ook. Alleen één van deze opties kan worden gekozen.


Road/Weg

Gebruik de weg bloksymbool om dit blok weer te geven.

Rijrichtingverandering toegestaan

Sta toe pendeltreinen van richting te laten veranderen.

Note: Deze optie is niet beschikbaar als de optie Kopstation aan staat. Andersom geld dit ook. Alleen één van deze opties kan worden gekozen.

Note: Deze optie dient te zijn uitgeschakeld als dit blok een onderdeel is van een Kritische sectie.


Rem module

Een rem module, zoals de Lenz ABC, kan gebruikt worden in combinatie met de enter2in medling om een loc te laten stoppen.
:!: Alleen gebruiken met de enter2in melding om er voor te voorkomen dat een loc doorrijdt terwijl hij zouden moeten stoppen.

Accepteer BiDi locomotief

:!: Gebruik deze optie alleen om handmatig rijdende BiDi treinen permanent te accepteren.
Deze optie werkt als een interface tussen handmatig rijdende treinen en auto mode. In alle andere gevallen: Gebruik deze optie niet!

Note: Wees voorzichtig met deze optie. Het accepteert ook treinen die over een verkeerde rijweg reden.
Note: In het blok kan "Accepting" worden getoond bij het gebruik van deze optie.


BBT

Schakelt BBT in voor dit blok.

Vast

:!: Gebruikers optie. Geen officiële ondersteuning.

Houd de loc op enter snelheid voor de aangegeven aantal BBT stappen.

Note: De berekening voor BBT is gebaseerd op de rijafstand tussen de enter en in melder.
Als er voor het blok alleen een enter2in melder is kan de timer hiervan conflicteren met de BBT timer.
Een enter2in melder dient te worden veranderd in een enter melder en bij de loc dient de optie Genereer een IN melding actief te zijn.
In dit geval is de in melding bepaald bij de BBT timing en conflicteerd niet met een andere timer.


Hoofdlijn

Als dit blok een onderdeel is van een Locatie zal de trein altijd direct weer verder willen gaan. Ook de wachttijd voor het beginnen zoeken naar een nieuwe vrije bestemming zal worden gereduceerd.
Info: Dit zal de Minimale bezetting, FiFo en Loc prioriteit overstemmen.

Slaap indien buiten gebruik

Deze optie schakelt voor het betreffende blok het verwerken van melder signalen uit als dit blok buiten gebruik (Gesloten) is. Spooktreinen zullen hiermee niet worden gemeld.

Geeft vorige blok vrij bij enter

Deze optie is alleen voor treinen waar de zelfde optie ook aan staat.
Met de +/- opties kan worden aangeven voor welke zijde dit van toepassing is. Standaard staan beide zijdes aan.

Tonen

Met deze optie wordt bepaald of het blok symbool in het spoorplan wordt getoond. Standaard staat deze optie aan, maar soms kan het gewenst zijn dat het blok niet zichtbaar is.

Toegang toelaten indien er wagons voor handen zijn

Als er nog wagons in het blok staan is het voor de loc gewoonlijk niet toegestaan dat blok binnen te rijden als deze niet is ingesteld als rangeerlocomotief of geen "goto block" opdracht heeft gekregen.
Deze optie overstemt dit gedrag. D.w.z. de toegang tot het blok toegestaan, ook als er wagons in staan.
Zie ook: Trein locatie.

Trein centreren

Staat toe een trein in het midden van het blok te stoppen met behulp van BBT.
Gerelateerde parameters:


Laat het reserveren van volgende blok bij wachten

Deze optie laat de trein de rijweg naar het volgende blok al reserveren ook als deze nog moet wachten in het blok.

Polarisatie

De DCC polarisatie in combinatie met Railcom en gebruik van BiDi richting.
Als deze deze optie is uitgeschakeld zal de gerapporteerde richting omgedraaid zijn.

Aanrijbeveiliging

Deze optie kan aleen worden gebruikt als de enter melder altijd vrij is als een trein de in melder berijkt.
Een spookmelding wordt er gegeven als een trein bij de enter melder wordt gedetecteerd terwijl er nog een andere trein zich nog in het blok bevind.
Kijk voor de spookmelding opties in de server instellingen.

Acties

Kijk bij Acties voor verdere details.

Algemene knoppen

block-gen-nl.txt · Last modified: 2019/08/27 11:06 by vt601