User Tools

Site Tools


route-perm-nl

Rijweg Toestemmingen

InhoudRocrail-ObjectenRijwegen
:!: Wees voorzichtig bij het omgaan met toestemmingen! Stel deze alleen in als het echt nodig en gewenst is. Het niet correct instellen van toestemmingen betekent dat treinen geen bestemming vinden en is een terugkerend thema in het forum.
:!: Het zetten van toestemmingen zijn altijd restricties vergeleken met de standaard instellingen. Als het niet mogelijk is om zonder permissies te rijden, is het instellen van extra permissies geen oplossing, maar maakt het het probleem juist erger!

Beschrijving

Om te voorkomen dat bepaalde Locomotieven en of Treinen een route gebruiken, kan dit tabblad worden gebruikt om te bepalen welke zijn toegestaan of niet.

Opletten1: De lijst "toelaten" wordt met prioriteit beoordeeld. Als hier locomotieven of treinen worden ingevoerd, kan de route alleen worden gebruikt door deze locomotieven of treinen.
Met vermeldingen in de "uitsluiten" lijst wordt dan geen rekening gehouden en voor een beter overzicht raden we aan de "uitsluiten" lijst leeg te laten.

Opletten2: De "uitsluiten" lijst wordt alleen geëvalueerd als de "toelaten" lijst leeg is. Dan worden alleen locomotieven of treinen op de "uitsluiten" lijst uitgesloten van het gebruik van deze route. Alle andere locomotieven of treinen mogen deze route gebruiken.

Samenvatting: Dus de toelaten-lijst wordt eerst geëvalueerd. Indien leeg, wordt de uitsluiten-lijst geëvalueerd.

Opmerking1: Toestemmingen worden gerespecteerd in automatische modus zonder gedefinieerde bestemming . In automatische modus met gedefinieerde bestemming worden echter de permissies niet gerespecteerd voor het bestemmingsblok en de route naar het bestemmingsblok! Daarom is het met een bepaalde bestemming mogelijk om een locomotief of een trein in een blok te verplaatsen door b.v. slepen en neerzetten, hoewel het loc- of treintype niet is toegestaan in dit blok.

Het voorbeeld laat zien dat de BR_103_113_7 in deze rijweg is toegestaan. Voor deze rijweg is alleen de BR_103_113_7 toegestaan, alle andere locomotieven zijn uitgesloten.

Selecteer een locomotief:

klik op de knop "Toelaten" om de locomotief in de kolom "Toelaten" te plaatsen. \\
klik op de knop "Uitsluiten" om de locomotief in de kolom "Uitsluiten" te plaatsen. \\
klik op de knop "Verwijderen" om de locomotief uit een van de kolommen te elimineren. \\

Type

Specificeert welke treintypes zijn toegestaan. Alles is toegestaan als er geen treintype is geselecteerd.
Verdere informatie is te vinden Hier .

Max. trein lengte

Indien groter dan nul ingesteld, wordt deze vergeleken met de lengte van de aanvragende trein.
De route kan niet worden gebruikt als de treinlengte (+ Min. Blok - Treinlengte) groter is dan de max. treinlengte toegestaan.

Min. trein lengte

Indien groter dan nul ingesteld, wordt deze vergeleken met de lengte van de aanvragende trein.
De route staat het niet toe om te gebruiken wanneer de treinlengte kleiner is dan de min. lengte toegestaan.

Lengte

Lengte van de route tussen IN van het startblok en ENTER van het doelblok
Deze lengte wordt alleen gebruikt voor Realtime berekening in Virtueel automatisch (EN) .

Opmerking2: voor virtuele timing moet ook de bloklengte worden ingesteld in de block length

Radius

Dit getal geeft de kleinste radius van een trein, locomotief of wagon weer die veilig op deze route kan rijden.
Als een trein, locomotief of wagon een minimale radius heeft die groter is dan de radius in een route, wordt de route niet genomen.
Als dit veld nul is, wordt er niet gecontroleerd.

Pendeltrein

Ja Sta pendeltreinen toe
Alleen Alleen pendeltreinen toestaan Deze optie weigert alle normale treinen om deze route te gebruiken
Nee Pendeltreinen niet toestaan

Logische richting

Zie: Logische richting van een loc

Beide Alle logische richtingen zijn toegestaan
Standaard Alleen de vooraf ingestelde logische richting is toegestaan
Omgekeerd Alleen de omgekeerde logische richting is toegestaan

Auto mode

Beide Dienstrooster en willekeurig zijn beide toegestaan
Dienstrooster Alleen treinen met een dienstregeling zijn toegestaan
Willekeurig Alleen treinen zonder een dienstrooster zijn toegestaan
Nee De route wordt niet gebruikt in auto mode

Klasse

Een door komma's gescheiden lijst van toegestane Lok klassen .

  • Dit heeft geen effect als het veld leeg wordt gelaten.
  • Kan worden gewijzigd door de route-actie klasse .

Periode

De toegestane Lok Periode . Als er geen periode is geselecteerd, dan is alles toegestaan.

route-perm-nl.txt · Last modified: 2020/11/28 12:24 by smitt48