User Tools

Site Tools


route-gen-nl

Rijwegen: Algemeen

InhoudRocrail-ObjectenRijwegen


Andere van belangzijnde wiki pagina's zijn:


Algemeen

Het gebruik van de optie blocksides voorkomt ongewenste rijrichting veranderingen van de loc omdat de rijweg nu eenduidig is vastgelegd en onafhankelijk van de rijrichting van de loc. Rijwegen kunnen alleen nog maar gebruikt worden in een vastgestelde richtin(van … naar) Keerlussen zijn eenvoudiger vast te leggen omdat de rijrichting van de loc bij het verlaten van de lus niet gewijzigd is. Het is dus niet meer nodig om na te denken over waar de rijrichting van de loc te wijzigen.


Setup

route.jpg De auto mode gebruikt de +/- kanten van het blok om de rijrichting van de loc te bepalen.
Als een trein het blok binnenkomt aan de + kant moet hij het blok verlaten aan de min kant - kant om dezelfde rijrichting te behouden.

De checkboxen rechts van de " From en To block " , worden gebruikt om vast te leggen hoe blokken aan elkaar zitten .


Sommige opties zoals " Rijrichting " in de Rijweg algemeen tab zij niet langer nodig .
:!: De "Both directions" optie moet niet gebruikt worden als voor block sides is gekozen. Alleen rijwegen van-naar mogen vastgelegd worden en de rijrichting moet vooruit zijn. .

Variabelen

  • Loc plaatsing
  • Blok binnenkomst zijde; +/-
  • Het opvolgende blok aan de uitgaande zijde ; +/-


Lok binnenkomst vlag

Waar de lok het blok binnenkomt wordt opgeslagen bij het afsluiten van Rocrail zodat dit bij hernieuwd op starten bekend is.
This flag can be adjusted with the context menu item "Swap enter side" in the Rocview loco tab.

Mocht de loc bij het starten van Rocrail de verkeerde kant op reserveren dan kan deze vlag ook gewijzigd worden. De setting wordt getoond in het loc venster. Het blok ID wordt voorafgegaan door niets of een - . Niets betekent een +.

De "swap placing" vlag verandert de binnnekomst zijde van de loc.ID

Het ID is voor Rocrail de unieke sleutel en dient als referentie voor de route.

Van Blok

Startpunt van de rijweg.Zie ook : Rijrichting

Naar Blok

Endpunt van de rijweg.Zie ook : Rijrichting

Kruisend/Via blok

Als het van-naar blok kruist met een ander blok dan dien je dit hier in te geven om botsingen te vermijden. Het is een door komma's gescheiden lijstje zonder spaties.

Het is ook mogelijk misbruik van deze optie te maken om een snelle verbinding te realiseren tussen 2 punten in de baan. Kijk dan ook even op:Seinen en kruisende blokken

Module ID

Modulaire layouts hebben rijweg ID's zodat automatisch gemaakte rijwegen niet terechtkomen in de algemene rijwegtabel.
Eerder voor intern gebruik, maar ook voor experts om ad-hoc aanpassingen te doen.

Gebruik/usage

Let op: bij gebruik van "Blokzijde voor rijwegen" wordt alleen van-naar vastgelegd.
Hier wordt vastgelegd in welke rijrichting de rijweg gebruikt mag worden.

Snelheid

Deze parameter overschrijft de vertrek bloksnelheid indien hij anders gezet is dan op "blok".

Reduced Speed

Gereduceerde snelheid. De snelheid wordt op V_mid gezet voor het geval een wissel in de rijweg is gezet en de actuele snelheid hoger is.Seinen geven een wit seinbeeld voor het geval de optie Reserveer het tweede volgende blok is gezet.

Rijrichting / run direction

Letop: Bij gebruik van "Blokzijde voor rijwegen" alleen "forwards" aangeven


Geef de rijrichting voor de lok's aan gezien vanuit het "From-To" standpunt. Zie ook : Rijrichting


Van / Naar sein paar

Hier wordt vastgelegd welk sein paar gebruikt moet worden bij de rijrichting. De optie "none" beinvloedt geen enkel sein.

Swap placing post

Het aanvinken van deze optie zorgt er voor dat de standaardrijrichtings instelling wordt aangepast na het uitrijden van een rijweg of bij het binnen rijden van een nieuwe blok. Ook wordt de standaardrijrichting aangepast zodat een loc door kan doorrijden zonder te stoppen. Kan gebruikt worden bij een keerlus.

Voorbeeld: Je hebt een keerlus met een blok "A" voor (of achter) de lus en een blok "B" binnen de lus, definieer de rijweg in de lus van "A" naar "B" zonder de vlag te zetten en de rijweg bij het verlaten van de lus, van "B" naar "A" met de "swap placing post " vlag te zetten.


Show

Laat het rijweg symbool van de ID van de rijweg in zwart/wit zien. Klikken op het symbool zet de wissels overeenkomstig de rijweg.

Status Omschrijving
free -
locked Een trein heeft deze rijweg gelocked in auto mode
selected Onder besturing van CTC
deselected Niet bestuurd door CTC.


Kruisend/Via blok signalen

Stuurt ook in auto mode de seinen van kruisende blokken aan.


Manual

De wissels in deze rijweg moeten handmatig worden gezet. De lok zal wachten totdat alle wissels in overeenstemming met de opdracht in de juiste stand zijn gezet.

Handbesturing : kijk op Handbestuurde rijwegen


Acties

Zie Acties voor meer details.

Voorbeeld

De volgende details zijn gebaseerd op deze figuur:

twee routes zijn gedefinieerd: 1→2 ( 2 is een zijspoor) 1→3 ( 3 rechtdoor baan)

Het is erg zinvol om de versnelling van een lok te verkleinen wanneer hij blok 1 verlaat bij gebruik van route 1→2, vanwege de volgende redenen:

  • de snelheid dient altijd vermindert te worden wanneer een wissel niet rechtdoor staat.
  • het zijspoor kan kort zijn waardoor er niet genoeg afstand is om af te remmen.

Opmerkingen over Rijwegen, Rijrichting en de wijze waarop de lok-rijrichting gedefinieerd is.(Placing checkbox):


Advies: gebruik "Blokzijden voor rijwegen" , daarbij wordt voor iedere rijrichting de rijweg vastgelegd.!, Both directions wordt daar niet gebruikt, dat maakt het instellen van de verschillende parameters veel eenvoudiger

  1. From To en Both Directions bepalen of een lok slechts in een of beide richtingen door het blok mag rijden, gezien vanuit de voorkant van de lok. Voorbeeld, als Route 1-2 is From To, een lok kan alleen rijden van 1 naar 2.
  2. Run Direction bepaalt of Rocrail vooruit commando's naar de lok stuurt bij gebruik van de rijweg. Voorbeeld, als voor Rijweg 1-2 de rijrichting is gezet op Reverse, en de lokplaatsing is gedefinieerd als default,dan zal Rocrail backwards commando's naar de decoder sturen als de lok rijdt van 1 to 2.
  3. Placing bepaalt ook of Rocrail vooruit commando's naar de lok stuurt om vooruit te rijden in de rijweg. Voorbeeld, als een lok in 1 in rijweg 1-2 met een ingestelde rijrichting Forwards en Placing unchecked, dan stuurt Rocrail backwards commando's naar de decoder om er voor te zorgen dat de lok naar 2 rijdt.
  4. Run Direction en Placing worden beide bekeken als Rocrail de rijrichting moet bepalen . Voorbeeld, als voor Route 1-2 de rijrichting is Reverse, en een lok heeft Placing unchecked, dan zend Rocrail forward commando's naar de decoder om de lok van 1 naar 2 te laten rijden.
route-gen-nl.txt · Last modified: 2020/05/07 13:38 by peter_basti