User Tools

Site Tools


direction-nl

Rijrichting in Blokzijde routes

Inhoud Automatisch bedrijf

 • Rijrichting in blokzijde routesBijgewerkt op 2020-05-20 door VT601Uitleg over de (logische) rijrichting bij gebruik van "blokzijde" routes in automodus


Andere van belang zijnde pagina's m.b.t. dit onderwerp:

Introductie

De begrippen rijrichting, vooruit en achteruit, zijn soms erg vaag en leiden daardoor vaak to verwarring. Ze zijn alleen exact wanneer duidelijk is of ze betrekking hebben op een trein of slechts een locomotief.

Een stoomlocomotief. Vooruit en achteruit
zijn duidelijk als gevolg van het ontwerp.
Van treinstellen en vele diesel-locs en E-locs
is niet direct duidelijk wat de voor- dan wel de achterzijde is.
steamer-backwards-consist-2.jpg
Een stoomloc die een trein trekt. De loc zelf rijdt achteruit,
maar de rijrichting van de trein is vooruit, d.w.z. van links naar rechts.


Als voorbeeld om het begrijpelijk te maken, nemen we een goederentrein met diverse wagens. Deze wordt getrokken door een elektrische locomotief. De beide cabines zijn gemerkt met 1 en 2.
De hobbyist moet duidelijk zijn dat deze loc vooruit rijdt als de cabine 1 voorop loopt. (Bij 3-rail modellen is dit veelal ook de cabine waar zich de sleper bevindt.)

pickup-shoe.jpg
Een Märklin elektrische locomotief met de voorzijde naar links, dat herkenbaar is door de plaats van de sleper.


Wanneer in de echte wereld, een dergelijke loc vanaf een afstand gezien wordt, is duidelijk dat de trein zelf vooruit rijdt, maar het is niet duidelijk of dit ook de voorste cabine is. Dit is juist waar de definitie voor de rijrichting in de "blokzijde routes" aan refereert: Het is de bewegingsrichting van de gehele trein (waarbij dit ook een losse loc mag zijn).

De afweging hierbij is dat een lange goederentrein nooit van rijrichting zal veranderen en dat de loc altijd aan de voorzijde de trein trekt. Hiermee is de bewegingsrichting (rijrichting) in de "blokzijde routes" altijd vooruit. Dus als een route is gelegd van A naar B, dan is dit de richting "vooruit". De rijrichting van B naar A is uitgesloten!
Treinen die van B naar A willen rijden hebben daarvoor een nieuwe (2e) route nodig. Hiermee is het duidelijk dat de eerste route "heen" en de tweede route "terug" is. In dat geval is ook de weg van B naar A weer een rijrichting "vooruit".

De rijrichting op een baanvak of spoorlijn worden vaak ook aangeduid als "upwards bound" en "downwards bound" (of "westbound" en "eastbound", "northbound" en "southbound"). In het voorbeeld van A naar B, zou dan deze richting A naar B "upwards" genoemd worden. Van B naar A rijdt de trein dan "downbound". Wanneer deze trein gespot wordt op het betreffende baanvak, dan is ook hier helder of de trein "upwards' dan wel "downwards" rijdt.

Met het begrip "blokzijde route" wordt de rijrichting van de trein (Up of Down) aangegeven bij de "blok enter zijde". Afhankelijk van welke kant het blok wordt binnengereden, beweegt de trein dus "up"of "down" en volgt zo zijn ingestelde route. De pijl in het bloksysmbool is de indicatie van de rijrichting van de trein. Deze pijl wijst naar de "uitgangszijde" van het blok.

De relatie tussen de oriëntatie van een loc, d.w.z. waar cabine 1 resp 2 is geplaatst, en de gewenste rijrichting van de trein wordt weergegeven met rijrichting pijl in Rocrail.
Van belang is in welke richting de loc op de baan is geplaatst. Dit speelt met name bij het handmatig neerzetten van de loc.

In de praktijk laat de richting van de pijl zien, in welke richting de rijopdracht zal worden uitgevoerd. Wanneer de trein vooruit rijdt, en dit de enig mogelijke richting is op basis van de "blokzijde route(s)" wordt als regel het commando "vooruit" gegeven. Met de cabine 1 van de loc aan de voorzijde van de trein, leidt dit to het verwachte resultaat.
Wanneer de loc "andersom" staat, dan zal de trein achteruit gaan rijden. Om het Rocrail duidelijk te maken dat dit het geval is, moet de rijrichting van de loc worden omgedraaid. Dan zal de loc een "achteruit" commando krijgen, waarmee de trein "vooruit" gaat rijden.

Voor zg. trek-duwtreinen, die in Rocrail zijn gedefiniëerd als pendeltrein, is een omkeer-commando (swap) nodig, waarmee de trein in beide richtingen kan vertrekken. De rijrichting wordt automatisch veranderd in kopstations. De loc blijft daarbij op dezelfde plaats (en richting) in de trein.

Om dit swappen van pendeltreinen te begrijpen, moet dit worden gezien, dat bij een trek-duwtrein de trein in de ene richting vanuit de loc wordt bestuurd, en in de andere richting vanuit een stuurstand. Voor het feitelijk keren, wisselt alleen de bestuurder van plaats. Bij treinstellen gebeurt dit feitelijk op soortgelijke wijze.
In beide gevallen zal te trein technisch gezien "vooruit" rijden.

Rijrichtingverandering in Blokzijde Routes

Automatische Rijrichtingsverandering

Treintype Block type
normaal pendeltrein kopstation
normaal of 01)
pendeltrein or 2)

Opmerkingen:

 • Pendeltrein blok = Een blok dat is vrijgegeven voor pendeltreinen.
 • Kopstation = Blok met de eigenschap "kopstation". De rijrichting wordt automatisch omgezet (ge-swapped).
 • Pendeltrein = Trek-duwtrein (of treinstel), die geen rangeerbewegingen met de loc nodig hebben om van rijrichting te veranderen.
 • : Vertrek in dezelfde richting; Wacht indien geen bestemming gevonden kan worden (bijv. bezet volgend blok, enz.) en geen andere rijweg mogelijk is. (Hier moet handmatig gekeerd worden.)
 • : Vertrek in tegengestelde richting (swap). Een nieuwe rijweg in tegengestelde richting wordt gezocht. Drag en drop in beide richtingen is mogelijk.

Een actie "loc swap" (1000ms timer) kan worden toegewezen aan elk blok (met wachttijd) en regelt (onder voorwaarden, zoals "teller (counter) = 3") een rijrichting verandering.

Handmatige Rijrichtingwissel

De rijrichting kan handmatig worden veranderd door te kiezen voor wijzig logische rijrichting in het context-menu van de loc of het blok waarin de loc zich op dat moment bevindt. Het wijzigen van de logische rijrichting verandert ook de blok enter zijde, echter omgekeerd werkt dit NIET.

LET OP: Wanneer de blok enter zijde correct is , maar de logische rijrichting moet worden gewijzigd, wijzigt automatisch ook de "blok enter zijde". Dit betekent dat de blok enter zijde ook nog moet worden gewijzigd.

Wanneer de rijrichting wordt gewijzigd naar "achteruit" met de rijrichtingsknoppen van de rijregelaar (zie ook: Rijrichting Indicator hier onder), wordt de rijrichting automatisch op "vooruit" gezet en de positie van de loc (in het bloksymbool) zal wisselen. In dat geval wijzigt de "blok enter zijde " niet.

Weergave van de Rijrichting in Rocview

Rijrichting Indicator

De Rijrichting Indicator (pijlen) in de snelheidskolom van de loc correspondeert met de bewegingsrichting van de loc, die is gekozen in de rijregelaar. In blokzijde routes de bewgingsrichting, als hierboven beschreven, mag in automodus NIET "achteruit" zijn. Om die reden zal deze richting altijd automatisch weer teruggezet worden, zodra de autmodus wordt aangezet.

Rijrichting "vooruit" Rijrichting "achteruit".


Rijrichting "Vooruit"De voorzijde van de loc (zijde met de schoorsteen) wijst naar blok 3.
-2 wordt getoond in de kolom "blok". Dit betekent dat de loc zich bevindt in blok 2 en de "enter"zijde is + .
0 wordt getoond in de kolom "V (snelheid)". Dit betekent dat Rocrail de commandos voor "vooruit" naar de loc zal sturen.
Met de instellingen in bovenstaande afbeelding zal de loc gaan rijden van blok 2 naar blok 3.
De voorzijde van de loc (zijde met de schoorsteen) wijst naar blok 1.
-2 wordt getoond in de kolom "blok". Dit betekent dat de loc zich bevindt in blok 2 en de "enter"zijde is - .
0 wordt getoond in de kolom "V (snelheid)". Dit betekent dat Rocrail de commando's voor "vooruit" naar de loc zal sturen.
Met de instellingen in bovenstaande afbeelding zal de loc gaan rijden van blok 2 naar blok 1.

Rijrichting "Achteruit"

Opmerking: "Achteruit" heeft in dit geval betrekking op de rijrichting van de loc! De rijrichting van de trein is nog steeds "vooruit".

Dit is te zien aan de pijl in de snelheids-kolom, die nu naar rechts wijst. Dit terwijl de rijrichting van de loc is aangegeven met een negatief symbool: -0>.De voorzijde van de loc (zijde met de schoorsteen) wijst naar blok 1.
2 wordt getoond in de kolom "blok". Dit betekent dat de loc zich bevindt in blok 2 en de "enter"zijde is +.
-0 wordt getoond in de kolom "V (snelheid)". Dit betekent dat Rocrail de commando's voor "achteruit" naar de loc zal sturen.
Met de instellingen in bovenstaande afbeelding zal de loc gaan rijden van blok 2 naar blok 3.

De voorzijde van de loc (zijde met de schoorsteen) wijst naar blok 3.
-2 wordt getoond in de kolom "blok". Dit betekent dat de loc zich bevindt in blok 2 en de "enter"zijde is -.
-0 wordt getoond in de kolom "V (snelheid)". Dit betekent dat Rocrail de commando's voor "achteruit" naar de loc zal sturen.
Met de instellingen in bovenstaande afbeelding zal de loc gaan rijden van blok 2 naar blok 1.

Problemen voorkomen met ongewenste rijrichtingen

Om te verzekeren dat een loc (of trein) in de gewenste richting vertrekt bij het automatisch bedrijf, en rijwegen eveneens in de juiste richting wordne gezet, moeten de volgende aspecten worden gecontroleerd voordat de loc gestart wordt.

Aangenomen wordt dat Rocrail is gestart, De baanspanning is aangezet en de trein in een blok staat.

 1. Stel vast in welke richting te trein moet vertrekken uit het blok.
 2. Zorg ervoor dat een geldige riijweg kan worden gekozen naar het volgende blok in die richting.
 3. Kies de loc uit de loclijst (klik op de loc-ID).
 4. Zorg ervoor dat de rijrichting op > > in de rijregelaar op het loc-paneel. (Zie afbeelding rechts)
 5. Laat de loc een stukje rijden met de rijregelaar en stop dan.
 6. Is de richting correct?
  • Indien ja: Ga door naar punt 7.
  • Indien nee: ga naar het context menu (rechtermuisklik op de loc in het controle-paneel of het blok waar de trein zich in bevindt) en kies "Draai logische richting om".
 7. Wijst het pijltje in het bloksymbool nu in de juiste richting?
  • Indien nee: ga naar het context menu (rechtermuisklik op de loc in het controle-paneel of het blok waar de trein zich in bevindt) en kies "Draai aankomst zijde om".
LET OP: Vanaf punt 3 en verder moet de volgorde strikt worden aangehouden!

Video-Tutorial "Fahrtrichtung, Blockeinfahrseite und Platzierungswechsel"

 • Opmerking: In deze Video wordt nog het oudere begrip "Platzierung" gebruikt. Dit is intussen vervangen door "Logische Richtung" (logische rijrichting).
 • De Video is Duitstalig en staat niet in de Engelse versie van de wiki.

1)
0 = idle; voor een normale trein stopt de automodus, zie: Rocrail Eigenschappen.
2)
Let op bij routes met "wijzig logische rijrichting" (dit wordt nl. al automatisch gedaan in kopstations)
direction-nl.txt · Last modified: 2020/10/26 11:39 by vt601