User Tools

Site Tools


rocrailini-automode-nl

Table of Contents

Rocrail eingenschappen

Auto mode instellingen:!: Om de wijzigingen van kracht te laten zijn dient de server te worden herstart!

Linker colom

Wissel schakeltijd

Tijd in ms voor de lengte van een schakelcommando.

Note:
Veel Centrales gebruiken een eigen ingestelde schakeltijd. Deze optie heeft dan geen effect. Hierom wordt geadviseerd de wissel schakeltijd niet lager te maken dan de instelling van de centrale.


Mininimum Blok-trein lengte

Minimale waarde dat een blok langer moet zijn dan de trein om de trein in het blok toe te laten.
Zie voor lengte instellingen ook:Loc lengte, Bloklengte

Meldingen negeren binnen...

Enter meldingen worden genegeerd als deze binnen de gespecificeerde tijdsframe vallen. (waarde = getal x 10ms)

Pause tussen init commando's

De wacht tijd in ms tussen de wissel commando's tijdens het initialiseren.
Deze waarde wordt vaak gelijk of hoger gezet dan Rijweg wisselschakeltijd om.

Initialiseer bij baanspanning aan

Het in de juiste positie zetten van de wissels kan met en zonder baanspanning gebeuren. Door een vinkje te zetten kan een keuze gemaakt worden.
Bij 2-rail systemen, met gepolariseerde puntstukken in de wissels, is het beter om de railspanning uitgeschakeld te houden om kortsluiting te voorkomen als er wagons of Locomotieven in een wissel staat.

Wissel terugsteltijd

Tijd in (seconden) waarna de wissels terug gesteld worden naar hun terugstel positie.

Melder wachttijd

Een melding moet binnen de ingestelde tijd plaatsvinden. Als dit niet gebeurd verschijnt er een waarschuwingsboodschap in het Rocgui server window.

Met deze gebeurtenis kan een actie opgestart worden.
Uitgeschalkeld als de waarde 0 is. (Standaard)
Deze optie kan nuttig zijn als treinen niet zichtbaar zijn zoals in tunnels en om wat voor reden dan ook tot stilstand gekomen zijn.
Met een aktie de status sensor event timeout kan worden gebruikt om een actie te activeren die een waarschuwing geeft dat er ergens een trein stil staat.
Voorkomende sensor event timeouts:

 1. Waneer een loc dat een blok verlaat niet de verwachte volgende enter melder activeerd binnen de ingestelde tijd.
 2. Waneer een loc na een blok enter melding niet de volgende verwachte in melder activeerd binnen de ingestelde tijd.


Sein resetten

Stel hier de wachttijd in (seconden)voordat seinen naar rood terugezet worden.
Wordt niet gebruikt als de waarde 0 is. (standaard)
Als de afstand tussen het sein en het volgende blok erg lang is kan van deze optie gebruik gemaakt worden.
De aktie die het eerst komt reset het sein: enter in het volgende blok of de timer met de ingestelde tijd.

Rijweg schakeltijd

Tijd in ms tussen wisselschakelcommando's in rijwegen.
Berijk 0…10000ms. Standaard 500ms (Rev. 12.671+)
als een trein over een rijweg wordt gestuurd met wissels, zullen deze wissels met de hier gedefinieerde tussenpozen na elkaar worden omgezet. Het vertrek van de trein zal worden vertraagd totdat alle wissels hun commando hebben gekregen.

Wanneer er wissels zonder terugkoppeling worden gebruikt zal Rocrail niet weten wanneer de wissels in de juiste positie staan en de trein veilig kan vertrekken. Dit geld vooral bij servo aangedreven wissels waar het tijd kan kosten om de wissel om te zetten.

Note: De "Rijweg schakeltijd" is niet de tijd dat een wissel zelf aan het schakelen is. Het is de tijd interval tot de volgende wissel de opdracht krijgt om te gaan.


Armsein tijd

Stel hier de tijd in (seconden) die een armsein nodig heeft om van rood naar geel/groen te gaan. Standaard is 1 seconden ingesteld.
Dit voorkomt dat een trein vertrekt voordat een armsein het juiste signaal geeft. Deze tijd kan eventueel worden verhoogt om de reactietijd van de machinist mee te simuleren.

Note: Deze tijd is alleen actief voor seinen die zijn gekoppeld aan een blok.


Sein tijd

Stel hier de tijd in (seconden) die een lichtsein nodig heeft om van rood naar geel/groen te gaan. Standaard is 0 seconden ingesteld.
Dit voorkomt dat een trein vertrekt voordat een lichtsein het juiste signaal geeft. Deze tijd kan eventueel worden verhoogt om de reactietijd van de machinist mee te simuleren.

Note: Deze tijd is alleen actief voor seinen die zijn gekoppeld aan een blok.


Loc start interval

De tijd in seconden tussen het starten van de locs in auto mode. Standaard is 0 sec.
Dit vertraagd het achter elkaar starten van de locomotieven wanneer start alle locomotieven of herstart alle locomotieven wordt gebruikt.
Problemen wanneer te gelijk te veel treinen vertrekken en te veel wissel commando's worden verzonden kunnen hiermee worden voorkomen.

Pause tussen blok initalisatie

Tijd in ms voordat een volgend blok in auto mode wordt geïnitialiseerd. Dit om te voorkomen dat er teveel commando's in een te korte tijd naar het CS wordt gezonden. Standaard staat de waarde op 0.

Rijweg synchronisatie timeout

Wanneer de optie Synchroniseer rijwegen actief is zal Rocrail wachten met het uitzetten van een 2e rijweg, maar alleen voor de gespecificeerde tijd. Wanneer deze tijd is verlopen zal de volgende rijweg worden gezet onafhankelijk of de 1e rijweg klaar is met instellen.

Virtuele timer

Tijd in seconden tussen enter2in meldingen bij virtueel automatisch rijden.
Bereik 2-60 seconden.

Midden kolom

Tweede bestemmingsblok reserveren

Ook bekend als "Look a head" optie.
Dit is een algemene vlag die geldt voor alle loc's, er zal geprobeerd worden twee vrije blokken vooruit te reserveren bij een enter of een go signaal.
Als de optie per loc gezet wordt (zet dan niet dit vinkje) zal er meer variëteit in rijgedrag voor de loc's ontstaan: Locomotive Details

Note: Deze optie kan geen zgn. "deadlocks" voorkomen, gebruik daarvoor de kritisch secties.
Note: Deze optie is in sommige gevallen nodig om een drie of vier seinbeeld seinen correct te gebruiken.


Gebruik wissel terugmeldingen

Staat standaard aan.
Als er met de virtuele centrale getest wordt dan wil je de wissel terugmelding waarschijnlijk uitzetten om het testen met routes mogelijk te maken. Moet aan staan als gebruik wordt gemaakt van de terugmelding bij de Fiddle Yard.

Geen snelheidsreductie bij wissels

Als er in de rijweg omgelegde wissels zijn dan toont het sein een wit-beeld en de loc snelheid wordt V_mid.
Om deze optie niet te gebruiken moet het vinkje worden gezet.

Sla wissel commando's over

Wissels die al goed staan worden over geslagen bij het reserveren van een route. Dit bespaart tijd.
Te gebruiken als de wissels betrouwbaar schakelen maar geen terugkoppeling geven.
Geruik de Init veld commando bij het opstarten om zeker te zijn dat alle wissels goed staan.

Negeer sein commando's

Seinen die al goed staan worden over geslagen bij het reserveren van een route.
Geruik de Init veld commando bij het opstarten om zeker te zijn dat alle seinen goed staan.

Gebruik bi-directionele communicatie

Schakel BiDi in voor het krijgen van BiDi terugmeldingen.

Maak gast loc aan voor BiDi

Een gast loc wordt gemaakt als een BiDi identificatie niet overeen komt met een bestaande loc.

20130714.155617.330 r9999I bidibrea OBiDiB  2743 BM port 5 reports loco 323
20130714.155617.360 r9999c bidibrea OBiDiB  1289 sensor bus=68000004 addr=6 state=occ ident=323 type=loco-addr-fwd
20130714.155617.361 r9999I bidibrea OBlock  0426 ident = 323
20130714.155617.361 r9999I bidibrea OModel  2493 try to find loco by addres [323]
20130714.155617.361 r9999I bidibrea OModel  2499 generating a loco for addres [323]
20130714.155617.361 r9999I bidibrea OModel  0667 adding lc 323...
20130714.155617.361 r9999I bidibrea OLcDrive 0606 LcDriver 2.0.0 loaded for 323
20130714.155617.361 r9999I bidibrea OLoc   3482 loco [323] enterside=[+]
20130714.155617.362 r9999a bidibrea OBlock  0513 set loco 323 in block 601
20130714.155617.362 r9999I bidibrea OBlock  2175 block 601 set locid=323
20130714.155617.864 r9999I 323   OLoc   1647 Runner for "323" started.


Gebruik de BiDi richting

Gebruik de richting die door de BiDi sensor wordt gemeld om de loc plaatsing in te stellen. In het geval dat de loc niet in automode staat en de automatisch rijden uit staat.
Gegenereerde locomotieven zijn uitgesloten van deze optie.
Deze optie heeft ook de Gebruik bi-directionele communicatie en Gebruik de code om in het blok te zetten nodig.

:!: Pas op: Gebruik met zorg. De gemelde richting kan conflicteren met de logische plaatsing/richting in Rocrail.
Zie ook blok polarisatie.

Blok aankomst zijde

Met deze optie zal de blok aankomstzijde worden gewijzigd i.p.v. de loc plaatsing.

Gebruik de code om in het blok te zetten

Afhankelijk van de Gebruik bi-directionele communicatie.
Als deze optie aan staat zullen lege blokken de loc met deze code accepteren.
Als loc al in een ander blok staat en niet in auto mode, zal deze worden verplaatst.
:!: Gebruik deze optie alleen als de systeem meldingen 100% betrouwbaar zijn.

Spanning uit bij onverwachte ID

Als er een identificatiemelding komt uit een blok die niet verwacht wordt, dan wordt de baanspanning uitgeschakeld.

Spanning uit bij een "spooktrein"

Als een melder in een blok een onverwachte trein meldt en "Accepteer spooktreinen" niet aan staat, wordt de baanspanning uitgeschakeld.
Als de boosters staan ingesteld en aan een blok is gekoppeld wordt alleen de betreffende booster uitgeschakeld.

Automaat uit bij spookdetectie

Als een melder in een blok een onverwachte trein meldt en "Accepteer spooktreinen" niet aan staat, wordt het automatisch rijden uitgeschakeld.

Noodstop bij spookmelding

Als een melder in een blok een onverwachte trein meldt en "Accepteer spooktreinen" niet aan staat, wordt een noodstop melding naar de centrale gestuurd.

Houdt de spookstatus

Houdt de spookstatus totdat deze met de hand wordt gereset.
Als deze optie niet is aan staat wordt de spookstatus beëindigd als de melder bij het blok niet langer actief is.

Verhinder overnemen loc bediening

Deze optie voorkomt het overnemen van locs door een andere (hand-)regelaar.
De actieve handregelaar moet expliciet de loc vrijgeven om een andere handregelaar de loc te laten overnemen.

Baanspanning uit bij een reset

De baanspanning wordt uitgeschakeld bij een reset in het Auto menu.

Laat regelaars zonder ID toe

Verwerk ook loc bediening van onbekende regelaars (nul of lege ID).
Gewoonlijk staat deze optie uit om echo informatie naar de clienten te voorkomen.

Tip: Met sommige centrales (Zoals Intellibox, ECos, CS1, CS2) word de loc bediening niet weergegeven in Rocview. Deze optie hetsteld dit.
Tip: Herstart zowel Rocrail als de centrale.


Stop niet pendeltreinen in kopstation

Stop in een kopstation na de "IN" melding de auto mode van van niet pendeltreinen. Zodat de trein eventueel in hand mode kan worden overgenomen voor het omlopen van de locomotief naar de andere zijde van de trein.

Synchroniseer rijwegen

Laat één route per keer instellen, ondanks de Rijweg synchronisatie timeout, om energieverbuik terug te dringen en overbelasting van wisseldecoders met meerdere uitgangen te voorkomen.

Vertraagde melders

Schakeld de optie voor vertraagde melders in.


Activeer analyser

Optie om gebruikt te kunnen maken van de analyser. (Standaard aan)
Uit te schakelen voor een demoserver.

Dwing vrijgave na noodstop

Alle rijwegen en wissels vrijgegeven bij een noodstop.

Loc vrijgeven indien inactief

Locomotief in de loc lijsten in de centrales vrijgeven als deze vanuit automode wordt gestopt en in idle wordt gezet.
Dit om in de loc lijst in de centrale weer ruimte te maken voor andere locomotieven.
Ondersteunde Libraries:


Sluit blok na spookmelding

Als een melder in een blok een onverwachte trein meldt en "Accepteer spooktreinen" niet aan staat, wordt het blok gesloten.

Gebruik de Finder om een pad te zoeken

Hier mee zal de Finder worden gebruikt voor het vinden van een pad naar een bestemming.

Tijd meldingen

:!: Pas op: Als er veel locomotieven in auto mode staan kunnen de Rocrail clienten overbelast raken met meldingen.

Als de modus van een locomotief in de wachtstatus staat zal elke seconde de resterende wachttijd worden doorgegeven.

Modus meldingen

Geeft de modus status van elke locomotief door aan de Rocrail clienten.
Om CPU rekenkracht te besparen kan deze optie worden uitgeschakeld.

Sein meldingen

Experimental; WIP.
In het geval van een rood sein in het huidig blok wordt er een rode stip in de linkerbovenhoek van de snelheidsaanduiding van de loc bediening weergegeven.

In Rocweb de achtergrond kleur van de rijrichtingsknop zal rood worden.

Rechter kolom

Controleer of alle decoders aanwezig zijn

Dit voorkomt dat automatisch rijden wordt geactiveerd voordat alle gedefinieerde Decoders zich hebben aangemeld.
Ondersteunde systemen:


Naar verkeerde bestemming wisselen toestaan

Deze optie kan worden gebruikt voor het herplaatsen van wegvoertuigen welke naar een verkeerde bestemming zijn gegaan door een niet werkende kruising of melder. Dit kan echter alleen werken als de RFID detectie 100% betrouwbaar werkt.

Geen officiële forumondersteuning


Reset het dienstrooster na een automaat stop

Dienstroosters worden niet herstart als een loc uit auto mode wordt gehaald.

Gebruik alleen de eerste code

Een Railcom sectie kan meerdere decoders detecteren.
Met deze optie wordt alleen de eerste gedetecteerde decoder gebruikt om een locomotief te identificeren.

Actie tijdseenheid 60 sec.

Gebruik een tijdsinterval van 60 seconden voor het evalueren van actie timers.
Anders wordt een één seconde tijdsinterval gebruikt. Dit kost dan extra rekenkracht van de CPU.

Dienstrooster terug zetten

Herstel bij het opstarten het laatst gebruikte dienstrooster.

Kies het kortste blok

Als de treinlengte en bloklengtes zijn ingesteld zal de kortste beschikbare en passende blok worden gekozen.
De willekeur variatie zal verminderen. In sommige gevallen kan het zijn dat elke keer het zelfde blok wordt gekozen.
Afhankelijkheden


Sluit indien geen melder

Sluit een blok als er geen melders zijn toegewezen om in auto mode te rijden.

Blok wachten uitschakelen voor half automaat

Zet deze optie om wachten te voorkomen bij locomotieven die handmatig worden bediend.

Stop bij IN voor half automatisch rijden

Stuut een stop opdracht naar de handmatig bediende locomotief als deze een IN melder bereikt en nog geen verdere bestemming heeft.

Zend een nul snelheid commando na baanspanning aan

Om Railcom decoders kanaal 2 te laten gebruiken. Dit is nodig voor als er 2 of meer Railcom decoders in de zelfde sectie zitten.
Dit commando wordt alleen gezonden als de loc snelheid al nul is.

Groen sein als volgend rood is

Als het volgende blok rood toont wordt in het voorgaande blok geel niet getoond.

Standaard seinbeeld

Het standaard seinbeeld voor een niet bezet blok.

Snelheid en functies terugzetten

Reset alle loc snelheden naar nul en schakelt alle functies uit bij het opstarten.

Verwerk signaal meldingen

Functie decoder meldingen die geen melders of wissels zijn worden verwerkt als sein opdrachten.
Gebruik deze optie als de seinen handmatig of direct op de centrale worden bediend. Sein standen zouden correct in Rocrail moeten worden weergegeven.

Gebruik blok toeval quote

De toeval quote van de blokken wordt gebruikt voor als er meerdere bestemmingen mogelijk zijn. Met de toeval quote wordt de kans bepaald dat een specifiek blok wordt gekozen.

Toeval quote niet actief

Alle blokken hebben gelijke kans om te worden aangedaan.

Toeval quote actief

Van alle beschikbare bestemming blokken wordt de Toeval quote bij elkaar opgeteld.
Het breukdeel van de toeval quote bepaalt hoe groot de kans is dat dat blok wordt gekozen, maar het blijft een kans en daarmee onvoorspelbaar.

Voorbeeld
Blok toeval quote kans
b1 10 0…10
b2 40 11…50
b3 50 51…100


Leid commandos om naar het hoofd van de tractie

Als een loc een onderdeel is van een multitractie worden de commando's voor deze loc omgeleid naar de hoofd loc.

Weer

Activeer de weer simulatie.

Zend 0 snelheid bij noodstop

Bij een noodstop wordt een stop commando naar alle locomotieven gestuurd.

Controleer trace acties

Acties kunnen worden geactiveerd door trace ID in combinatie met systeem acties.

Activeer de blok stroom test

Als een blok onderdeel is van een booster gebied wordt er bij het reserveren gecontroleerd of deze wel spanning heeft.

Blok wachttijd voor dienstroosters

Als er in de dienstregeling geen vertrektijd of minimale wachttijd staat gedefinieerd zal de blok wachttijd worden gebruikt.
Voor compatibiliteit staat deze optie standaard aan.

rocrailini-automode-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)