User Tools

Site Tools


rocrailini-service-nl

Netwerk

HTTP Service

Poort

:!: Om conflicten te voorkomen moet deze poort anders zijn dan de netwerk poort gebruikt voor de cliënts.

Clock Service

Gebruik deze instellingen als een snellere klok gewenst is of als meerdere cliënts gesynchroniseerd moeten worden.

Verdeler

Het eerst getal is de om de kloksnelheid in te stellen: 1…100
Het tweede getal is de update frequentie: 1…60

Uur/Minuut

Dit is de start-tijd voor het klokgebruik.
De systeemtijd van de computer wordt gebruik wanneer de waarde 24 en 60 zijn ingevuld.

Stop de klok bij spanning uit

Stop de snelle klok als de spanning van de baan wordt gehaald.

Client Service

Op deze poort moeten de Rocgui cliënten ingesteld worden om verbinding met de server/rocrail te krijgen zodat de grafische interface/rocgui de gewenste zaken kan weergeven.

Client poort

De netwerk poort waar cliënten mee kunnen verbinden. Officieel toegewezen door https://www.iana.org is dit 8051.

Max. aantal clients

Maximaal aantal cliënten die tegelijkertijd met de Rocrail server kunnen verbinden. Standaard is dit 10.

Controle code

De cliënt moet deze controle code geven om schrijf toegang te krijgen.

 • Dit overstemt de "Alleen de eerste kan bedienen" optie.
 • Laat leeg voor normaal gebruik.
 • Ondersteunde mobiele cliënten:
  • Rocweb
  • andRoc
  • padRoc

Alleen de eerste kan bedienen

Voorkomt dat overige cliënten de Rocrail server kunnen besturen. Alleen de eerste die verbonden is kan Rocrail besturen.

Beperkte code

Als een "beperkte code" wordt ingesteld en de cliënt deze kan niet leveren zullen de volgende acties worden geblokkeerd.

 • Systeem (Inclusief alle spanning en automatisch tijden opdrachten.)
 • Server afsluiten
 • Wissels
 • Seinen
 • Uitgangen
 • Rijwegen
 • Locomotieven


SRCP

Optionele service voor SRCP Cliënten zoals J-Man of spdrs60.
De object adressen van deze cliënten moeten worden gedefinieerd in het Rocrail spoorplan.

Toestel

Optionele seriële apparaat ter ondersteuning van SRCP.
Lijn instellingen staan vast:

 • 115200 bps
 • 8N1


SNMP

Activeert de SNMP v1/2c Agent in de Rocrail server.
:!: Standaard wordt poort 161 gebruikt voor de SNMP service. Dit vereist extra gebruikers rechten:

OSNMP  0658 SNMP bind
OSocket 0513 bind() failed [13] [Permission denied]

Configuratie

 <SnmpService port="161" trapport="162" traphost="192.168.100.77"/>

GetRequest voorbeeld

Direct ObjectID:

$ snmpget -v 2c -c public localhost 1.3.6.1.2.1.1.1.0
iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "Rocrail 2.0.2508 Sunrise"

Symbolic OjectID:

$ snmpget -v2c -c public localhost SNMPv2-MIB::sysDescr.0
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Rocrail 2.0.2508 Sunrise
$ snmpget -v2c -c public localhost SNMPv2-MIB::sysUpTime.0
SNMPv2-MIB::sysUpTime.0 = Timeticks: (3443) 0:00:34.43

Ondersteunde opdrachten

 • GetRequest
 • GetNextRequest
 • SetRequest
 • BulkRequest
 • Trap

IANA

MIB

Management Information Base

Free MIB Browser

Traps

 • Cold boot
 • Link up: new client connection
 • Link down: client disconnected
 • User:
  • Shutdown
  • Exception


@Box

De locatie van de @Box.


MQTT Service

Cliënten kunnen de MQTT Broker gebruiken om te communiceren met de Rocrail Server.

MQTT Topic Beschrijving
rocrail/service/info All server broadcasts are published with this topic name.
rocrail/service/client Clients can publish commands with this topic.


De inhoud van de MQTT berichten zijn in RCP Format.
De Rocrail Server gebruikt het MQTT V3.1 Protocol.

Hostnaam

De DNS naam of TCPIP adres van de MQTT Broker.

Poort

De netwerkpoort nummer van de MQTT Broker.

Groep

Topic groeperen
Gebruik de Item Namen in de Broadcast Topic.

Cliënten

Alleen Quality of Service 1 wordt ondersteund.
Cliënten werken ook met QoS 0, maar QoS 1 wordt sterk aangeraden.
De enige bekende Cliënt voor deze service is de commandolijn programma van Mosquitto:

mosquitto_pub -p 60123 -t rocrail/service/client -m "<sys cmd=\"stop\"/>" -q 1

Broker reactie:

1467710159: New connection from 127.0.0.1.
1467710159: New client connected from 127.0.0.1 as mosq_pub_2323_rob-Virt.
1467710159: Sending CONNACK to mosq_pub_2323_rob-Virt (0)
1467710159: Received PUBLISH from mosq_pub_2323_rob-Virt (d0, q1, r0, m1, 'rocrail/service/client', ... (17 bytes))
1467710159: Sending PUBACK to mosq_pub_2323_rob-Virt (Mid: 1)
1467710159: Sending PUBLISH to RocrailService (d0, q1, r0, m1, 'rocrail/service/client', ... (17 bytes))
1467710159: Received DISCONNECT from mosq_pub_2323_rob-Virt
1467710159: Received PUBACK from RocrailService (Mid: 1)
1467710159: Received PUBLISH from RocrailService (d0, q1, r0, m3, 'rocrail/service/info', ... (51 bytes))
1467710159: Sending PUBACK to RocrailService (Mid: 3)
1467710159: Received PUBLISH from RocrailService (d0, q1, r0, m4, 'rocrail/service/info', ... (175 bytes))
1467710159: Sending PUBACK to RocrailService (Mid: 4)
1467710160: Received PUBLISH from RocrailService (d0, q1, r0, m5, 'rocrail/service/info', ... (60 bytes))
1467710160: Sending PUBACK to RocrailService (Mid: 5)
rocrailini-service-nl.txt · Last modified: 2022/02/27 14:41 by smitt48