User Tools

Site Tools


rocrailini-cmdmapping-nl

Table of Contents

Commando toewijzingen

Introductie

Het doorverwijzen van wissel opdrachten van de ene CS naar een andere CS kan handig zijn als de loc bediening en de wissel bediening met verschillende centrales wordt uitgevoerd.
De wissel opdrachten van de loc CS kunnen door Rocrail worden doorgevoerd naar de wissel CS.

Bron

De bron is wat de CS rapporteert aan Rocrail zonder het adres schema te wijzigen.
Hiervoor zal de Rocrail Server trace moeten worden nagegaan om te zien welk Interface ID, adres en port wordt gemeld bij het bedienen van de wissen met het gewenste apparaat
Het "Opdracht" veld is optioneel.

Doel

Het doel zou gelijk moeten zijn aan de wissel definitie in Rocrail.
Als de ID is gezet zal de wisselopdracht direct worden verwezen naar de wissel object i.p.v. direct een doel CS mogen de Bus, Adres en poort velden leeg worden gelaten.
Het "Opdracht" veld is optioneel.

rocrailini-cmdmapping-nl.txt · Last modified: 2020/04/19 22:49 by smitt48