User Tools

Site Tools


rocrailini-rocweb-nl

Table of Contents

Rocweb

Inhoud Rocrail ServerInitialisatie
:!: Om de wijzigingen van kracht te laten zijn dient de server te worden herstart!

* Note: Afhankelijk van de OS (eg Windows) absolute paden zijn vereist.

WebClient

Poort

Indien groter dan nul zal de WebClient Service worden geactiveerd.
Er wordt geadviseerd poort 8080 of 8088 te gebruiken.
:!: Het poortnummer mag niet gelijk zijn aan de HTTP Service Poort.

Pad

Pad waar de HTML, CSS en JavaScript bestanden kunnen worden gevonden.

macOS

In nieuwere Rocrail revisies de Rocweb pad moet zijn:

/Applications/Rocrail.app/Contents/rocdata/web

Afbeeldingen pad

De afbeeldingen pad voor loc plaatjes wordt gedefinieerd in algemene instellingen van Rocrail


SVG

SVG symbolen voor de RocWeb worden in deze theme's 1 to 5 gezocht; De eerste gevonden SVG zal worden gebruikt.
Aleen theme's met standaard symbool afmetingen zijn ondersteund. Bijvoorbeeld het 'DB' theme kan slechts gedeeltelijk worden gebruikt.

macOS

In nieuwere Rocrail revisies de themes kunnen worden gevonden in:

/Applications/Rocrail.app/Contents/rocdata/svg/themes
rocrailini-rocweb-nl.txt · Last modified: 2020/04/17 23:47 by smitt48