User Tools

Site Tools


rocrailini-nl

Initialisatie

Rocrail Ini

De meeste veranderingen aangebracht in de rocrail.ini worden pas van kracht na het opstarten van de Rocrail server.!
Dit is nodig om conflicten te voorkomen met de actieve configuratie.


Standaardwaarden

Als rocrail.ini niet gevonden wordt, of rocrail.ini bevat geen digint sectie, dan wordt de standaard bibliotheek virtual gebruikt als Command Station en plan.xml als spoorplannaam.
Alle parameters hebben standaardwaarden zie: Rocrail parameters documentatie.

rocrailini-nl.txt · Last modified: 2020/04/17 23:48 by smitt48