User Tools

Site Tools


stageblock:stage-perm-nl

Opstel blok Toestemming

Toestemmingen


Type

Specificeert welke treintypes zijn toegestaan. Alles is toegestaan als er geen treintype is geselecteerd.
Verdere informatie is te vinden Treintypen.

Klasse (Class)

Een door komma's gescheiden lijst met toegestane Loco klasse.

  • Dit heeft geen effect als het leeg wordt gelaten.

Periode

De toegestane Loco Periodes. Alle perioden zijn toegestaan, als geen periode is gekozen.

stageblock/stage-perm-nl.txt · Last modified: 2022/03/13 15:41 by smitt48