User Tools

Site Tools


block_traintype-nl

Auto en Half automode

InhoudAuto Mode

  • Block soorten en trein soortenVoor iedere trein die in auto mode rijdt zonder dienstrooster of een bepaalde bestemming, zoekt Rocrail in alle rijwegen een bestemming vanaf het huidige blok. Ieder bestemmingsblok dat voldoet aan de gestelde voorwaarden, zoals toestemmingen, trein lengte, rijrichting e.d., is een mogelijke bestemming. Rocrail gebruikt dan het aangegeven bloktype en het gedefinieerde treintype om de bestemminggen in te delen in twee lijsten: beste bestemmingen en alternatieve bestemmingen. Nadat alle rijwegen geëvalueerd zijn, kiest Rocrail willekeurig een bestemming uit de lijst met beste bestemmingen. Als de lijst met beste bestemmingen leeg is, kiest Rocrail een bestemming uit de lijst met alternatieve bestemmingen. Dan beslist Rocrail of een trein moet stoppen of moet doorrijden als dat mogelijk is, in het bestemmingsblok, los van de instelling van het bestemmingsblok.

De tabel laat zien welke combinatie van bloksoort en treinsoort een beste bestemming is en wat een alternatieve bestemming is.


Legenda
Groen: dit is een beste bestemming.
Geel: dit is een beste bestemming als de vorige trein in het bestemmingsblok een andere was dan de huidige, anders is dit een alternatieve bestemming.
Wit: dit is een alternatieve bestemming.
settings: de wacht optie van het bestemmingsblok wordt opgevolgd.
forced: de trein wacht in het bestemmingsblok, los van de setiings.
geen tekst: de trein wacht niet in het bestemmingsblok als een volgende bestemming vrij is, los van de settings.

Rocrail Air

Opm.:

  • het is niet mogelijk het type Post te kiezen in het blok menu.
  • de draaischijf wordt geselecteerd als er geen blok type gezet is en het blok bevat een draaischijf ID.
Opm:

  • De draaischijf settings worden gebruikt als het blok een draaischijf ID bevat, los van het blok type.


block_traintype-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)