User Tools

Site Tools


loc-details-nl

Lokomotieven

Blok wachttijd

Dit is de wachttijd voor deze trein in een blok als in dit blok gekozen is voor "Wait.Loc".

Event timer

Vul hier de tijd in in ms tussen een Enter en een IN melding als een enter-in melder wordt gebruikt. De blok melder timer wordt gebruikt als de waarde 0 wordt ingevuld. Kijk ook bij: Blok rijwegen.

Als in een blok een bezetmelder enter2in wordt gebruikt dan bepaalt de hier ingevulde waarde de tijd tussen het enter en het in signaal. Deze waarde is specifiek voor deze trein. Bij de blok instellingen kan ook een event timer ingesteld worden, die instelling geldt dan voor alle locomotieven waar de loc-event timer op "0" is gesteld.

Event correctie

Dit is een procentuele aanpassing op de in event timer, zie blok timers. Hiermee is het mogelijk om de individuele rij eigenschappen van elke lok af te stemmen zodat alle loks op het gewenste punt stoppen.

Priority

Wordt gebruikt om de wachttijd mee te vermenigvuldigen als geen bestemming wordt gevonden.

Swap timer

Sommige decoders stoppen de loc abrupt na een opdracht voor het veranderen van de rijrichting . Deze optie zorgt voor een vertraging van de opdracht. Waarde in msec.

Startup schedule

Als de loc in automode wordt gestart wordt standaard dit dienstrooster gekozen.

Pendeltrein / Commutertrain

Door deze optie aan te vinken wordt een trein een pendeltrein. Zie hiervoor: Maak_een_pendeltrein. Alleen de blokken waar een pendeltrein toegestaan is (zie blok toestemmingen) worden bij het random rijden in automode door de loc gekozen.
Bij gebruik van de optie "gebruik blocksides" bij de "rocrail eigenschappen" waarbij rijwegen per rijrichting vastgelegd worden, is deze optie niet nodig voor treinen die specifiek rijden tussen blokken die als kopstation/terminal gedefinieerd zijn. De Rocrail eigenschap "Stop Niet pendeltreinen in eindstations" mag niet geactiveerd zijn.
Bij gebruik van blocksides kunnen alleen pendeltreinen hun richting wijzigen in blokken geen kopstation zijnde. De blokken pendeltreinen toestaan en rijrichingverandering moeten aangevinkt zijn bij de blokeigenschappen.

Zelfde rijrichting

:!: niet gebruiken als de optie gebruik blocksides actief is

Rocrail probeert een nieuwe bestemming te vinden in de huidige lokrichting. Alleen als er geen bestemming wordt gevonden in de rijrichting wordt er in de tegengestelde richting gekeken.

Tegenovergestelde rijrichting

:!: niet gebruiken als de optie gebruik blocksides actief is

Rocrail probeert een nieuwe bestemming te vinden in de tegengestelde lokrichting. Als die niet wordt gevonden wordt in de rijrichting naar een nieuwe bestemming gezocht.

Geforceerd Reserveren in dezelfde rijrichting

:!: niet gebruiken als de optie gebruik blocksides actief is

In auto mode wordt Rocrail gedwongen een nieuwe bestemming te vinden in de rijrichting van de loc. Rijwegen in de tegengestelde richting worden niet gekozen; in plaats daarvan zal de loc wachten op mogelijkheden in de rijrichting. Deze optie kan resulteren in een deadlock situatie als er geen rijwegen beschikbaar zijn. Opstelsporen kunnen ook leiden tot deadlocks. In dit geval mag je niet toestaan dat de loc een opstelspoor op rijdt.
Deze optie kan voor een zgn. "deadlock" zorgen als er geen rijwegen beschikbaar zijn in de rijrichting. Opstelsporen kunnen ook deadlocks veroorzaken. In dit geval moet je de loc verbieden het blok van het opstelspoor in te rijden.

Gebruik dienstregeling vertrektijden

Als rocrail in automodus is gezet dan gebruikt de trein volgens een gekozen dienstregeling de vertrektijden.

De shortin melder

Korte treinen kunnen gebruik maken van deze melder om binnen een blok te stoppen.
Alleen te gebruiken als een blok een shortin en een in melder heeft.

Stop bij pre2in event

Korte treinen kunnen deze melder gebruiken om in een blok te stoppen.

Reserve second next block

Als de global flag niet gezet is, is deze optie beschikbaar voor iedere individuele trein, een beter treinen verloop kan het gevolg zijn.
Dit kan nuttig zijn voor treinen met het kenmerk Intercity.

Gebruik handbestuurde rijwegen

De loc rijdt alleen op handbestuurde rijwegen als deze optie is gezet.
Kijk voor meer info op: Handbestuurde Rijwegen


Aandrijving / Engine

Voor blokken met bovenleiding kan de eigenschap elektrisch vastgelegd worden. Aan treinen kan deze eigenschap ook gegeven worden. Voorkomen kan hiermee worden dat een elektrische trein met pantograaf een niet gelektrificeerd blok in rijdt.

Trein type

Bij blokken kan aangegeven worden welk type trein toegang mag krijgen tot dat blok. Hier wordt dus het type trein vastgelegd.

Schoonmaakwagen

Als deze keuze gemaakt wordt dan zal de locomotief proberen alle blokken te bezoeken. Hierdoor worden alle sporen gereinigd.

loc-details-nl.txt · Last modified: 2019/08/07 11:08 by vt601