User Tools

Site Tools


loc-fun-nl

Functies

f0- ... Beschrijving

Vrije tekstvelden om de decoderfuncties te omschrijven. Deze tekst verschijnt ook als tooltip in het Loc control venster. Druk op de drie puntjes […] knop aan de rechterzijde van elke functie. Er opent een venster waarin vastgelegd kan worden in welk blok of welke blokken en bij welke gebeurtenis de functie geactiveerd of gedeactiveerd wordt. Als je alleen de tooltip wilt zien dan deze velden niet invullen. In het invulveld voor de up en down pijltjes kun je aangeven hoe lang ( in seconden) de functie geactiveerd moet worden.

Timer

Dmv. de timer box kan de functie automatisch uitgezet worden. Waarden groter dan nul zijn activatieseconden. Indien nul, dan zal de functie actief blijven tot er een gebeurtenis optreedt of een manuele handeling geschied.

Gebeurtenissen

Het triggeren van een Functie-event werkt alleen als loks in auto modus! rijden.

Aan/Uit event

Selecteer één of meerdere blokken om een functie uit of aan te zetten.

Event

Selecteer hier de gebeurtenis die de functie in of uit moet schakelen.

Sound

Vermeld hier het geluid dat bij een functie afgespeeld moet worden.
Rocrail speelt het geluid niet af, dat doet een extern programma.
In Rocrail moet wel vastgelegd worden welk programma gebruikt wordt als afspeler.
Ook moet vastgelegd worden in welke directory de af te spelen geluiden zich bevinden.
Deze instellingen kunnen gedaan worden onder Bestand/Rocrail eigenschappen/Algemeen.

Adres

Vermeld hier het adres van functies (of functiedecoders) die aangeroepen worden op een adres anders dan het adres van de loc.

Fx

Geef hier het functienummer aan dat op het gewenste adres geactiveerd moet worden.

loc-fun-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)