User Tools

Site Tools


loc-int-nl

Interface

Bus

Sommige systemen verdelen de digitale output in bussen zoals Selectrix. In dat geval moet je de bus een waarde geven. Anders moet dit veld de waarde 0 hebben.

Adres

Iedere locdecoder moet een uniek adres hebben. Het bereik waar binnen het adres moet vallen is afhankelijk van het type decoder en de digitale centrale.

Interface ID

Dit veld hoeft alleen ingevuld te worden als je met meerdere digitale centrale's werkt.

Protocol

Hier kies je zonodig het protocol waarmee de locdecoder aangesproken moet worden. Deze keuze hoeft alleen gemaakt te worden als het besturingssysteem DDX, SRCP of OpenDCC is.

Protocol versie

Als de digitale centrale het decodertype niet kan bepalen dan dien je zelf als er meerdere versies mogelijk zijn de juiste versie te kiezen. Bij de configuratie van Rocrail hebt je reeds een protocolkeuze gemaakt. Standaard kiest rocrail dan de juiste protocollen en de juiste versies.

Decoder stappen

Rocrail dient om een zo goed mogelijke snelheidsregeling te verkrijgen het aantal in de locdecoder geprogrammeerde snelheidstrappen te weten.

V_mode:

Zet hier een vinkje als de geprogrammeerde decoderlocsnelheid ook de maximale snelheid is die de trein op jouw baan mag gaan rijden. Als je dan bij V_max 50(%) invult gebruikt rocrail stap 64 als de decoder 128 snelheidstrappen heeft.

V_step:

Deze instelling is voornamelijk voor de oudere decoders waar de versnelling en vertraging niet te programmeren zijn. Door hier een waarde in te stellen wacht rocrail een aantal milliseconden voor de trein naar de volgende snelheidstrap gestuurd wordt. Waarde 1 komt overeen met 100 milliseconden. Laat de waarde op 0 staan voor de nieuwe decoders.

V_min

Deze dien je op de laagst mogelijke loksnelheid te zetten.

V_mid

Hier vul je de gemiddelde snelheid in.

V_max

Hier vul je de maximale snelheid in die de trein op jouw baan mag rijden.

V_Rmin

Dit is de minimale rijsnelheid voor de omgekeerde rijrichting

V_Rmid

Dit is de gemiddelde rijsnelheid voor de omgekeerde rijrichting

V_Rmax

Dit is de maximale rijsnelheid voor de omgekeerde rijrichting

Massa

Deze instelling wordt door rocrail alleen gebruikt voor de Dinamo digitale centrale

Lastregeling

Indien de locdecoder voorzien is van een lastregeling dan dien je het vinkje te zetten. Hierdoor voorkom je dat rocrail zelf de snelheidsverandering aanstuurd. Deze optie wordt gebruikt bij hellingen in de baan.

Plaatsing

Wanneer de lok in de verkeerde richting rijdt, zet dan dit vinkje aan.

Zie ook :

Herroep functies

Herroept de status van de functies die in een eerdere sessie opgeslagen waren. Activatie geschied als Power On wordt gegeven.

Dir pause

Sommige oudere Delta-achtige decoders hebben een pause nodig tussen een snelheidsopdracht en een richtingsverandering. Door hier een waarde van 100 (ms) in te vullen worden veelal problemen voorkomen.

V=0 at dir change

Niet meer van toepassing. Deze optie is nu standaard.

loc-int-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)