User Tools

Site Tools


operator-consist-nl

Besturing Treinstel of Consist

Algemeen

De lijst bevat de wagens en de vertrek locatie van de trein, en indien nodig met de toegewezen vrachtbrief en bestemming.
De afbeelding van de gekozen wagens wordt getoond en de gegevens kunnen worden aangepast in de "Operation" tab.
Door met de linker muisbutton te klikken op de de afbeelding of wagenkaart-knop, opent de Carriage dialoog als alleen lezen.

Trein type

Het "treintype" zal deels invloed hebben op de keuze van de bestemmingsblokken, afhankelijk van de blok-instellingen en toestemmingen zoals beschreven in Block and train type.
Wanneer hier het treintype is ingevuld, overruled deze de instelling gedaan in trein-type voor de loc

Klasse

De classificatie van de trein die wordt de gebruikt bij de Rijwegen en in Blok Toestemmingen.

Thuis locatie

Blok of locatie welke optioneel gebruikt kan worden als "thuis locatie" voor deze trein.
Dit kan worden gebruikt in de Blok context menu.

Max. km/h

Wordt gebruikt door de locomotief, welke gekoppeld is aan deze trein, wanneer de aangegeven waarde groter is dan 0 (nul).
Wanneer de opgegeven waarde kleiner is dan Block Max. km/h en/of Route Max. km/h worden deze waarden gebruikt.
Zie ook: Wagen Max. km/h.

Lengte

De totale lengte van de (samengestelde) trein van alle aanwezige wagens. (read only)
Het tweede veld kan worden gebruikt voor treinen waaraan (nog) geen wagons zijn toegewezen. (lengte "lege" trein")

Radius

Dit getal geeft de waarde van de minimale radius weer, zodat een trein veilig kan rijden.
Er vindt geen controle plaats, wanneer dit veld de waarde 0 (nul) heeft.

Max. incline

Dit getal geeft de maximale helling weer die een locomotief veilig kan rijden.
Er vindt geen controle plaats, wanneer dit veld de waarde 0 (nul) heeft.

Trein Centreren

Deze instelling overruled de BBT-instelling van de loc wanneer een trein is gekoppeld.
Optie "Locomotief" gebruikt de BBT-instelling van de locomotief.

Als de optie "zonder locomotief" is geactiveerd, wordt bij de centrering alleen rekening gehouden met de treinlengte (zonder locomotief lengte).

Opties

Deze instelling overruled de relevante instellingen van de loc wanneer een trein is gekoppeld.

Toevoegen

Voegt een wagen toe aan een trein (consist).

Verlaten

Laat een wagen achter op de huidige locatie.

Wagon kaart

Toont de wagonkaart voor de gekozen wagen.

Vrachtbrief

Toont de actuele vrachtbrief voor de gekozen wagen.

Omhoog/Omlaag

Verplaatst de wagen in de lijst naar boven of naar beneden.

Loc besturing

Opent de loc regelaar om de wagon functies te bedienen.

operator-consist-nl.txt · Last modified: 2021/10/02 21:34 by smitt48