User Tools

Site Tools


trains-nl

Treinen Samenstellen

Operationele mogelijkheden van treinen

Belangrijke mogelijkheden en eigenschappen (zoals functies) kunnen ook aan treinen worden verbonden. dat gebeurt dan in plaats van aan de gekoppelde locomotief.
Dit is bruikbaar bij een trein georiënteerd bedrijf, waarvoor diverse eigenschappen toegekend moeten worden aan een trein in plaats van aan de locomotief.
Het voordeel daarvan is dat loc's eenvoudig uitgewisseld kunnen tussen treinen, door het samenstellen of uiteenhalen van treinstellen of consists.
De bijbehorende instellingen van loc hoeven daarbij niet te worden aangepast.

Invloed op de loc-eigenschappen

De volgende trein eigenschappen hebben invloed op de bijbehorende loc:

 • Pendeltrein (Commuter train)
 • Trein type
 • Trein lengte: Het totaal van alle wagonlengtes wordt toegevoegd aan de loc bij het samenstellen van een treinstel of consist.
 • Max. snelheid wordt gedefinieerd bij de laagst toegestane snelheid van een van de wagons dan wel de trein als geheel.
 • Trein gewicht: Het totaal van het gewicht van alle wagons bepaald de versnellings parameter (CV5) van de loc in geval van een trein(stel) of consist
  • Voorwaarde:
   • De Centrale station is geschikt voor Programming on the Main (PoM);
   • In de "loco-tab" zijn voor deze eigenschap waarden ingevoerd respective entries in the loco-tab for this feature;
   • Wagons hebben een gewicht ingevoerd
   • Op de Vrachtbrieven is het gewicht van de lading ingevoerd (optioneel)
 • Klasse: Is nuttig wanneer dienstroosters gebruikt worden met de combinatie "lookup when idle" in de loc definitie;
 • BBT-Optie "centreer trein";
 • Stop bij Pre2in, Gebruik "shortin event".

Samenstellen van een Trein

In het Rocrail spraakgebruik is een Trein een groep van een of meer wagons, waaraan een loc is gekoppeld.

Aanmaken wagons

 • Elke wagon, die gebruikt moet worden in een trein, moet aagemaakt worden in de Wagon tabel.

Vormen van de trein

 • Het menu "Tabellen → Treinen" wordt geopend;
 • Vanuit de Tab Index wordt een nieuwe trein aangemaakt;
 • Vanuit de Tab besturing wordt de naam "NEW" gewijzigd in een passende naam voor de nieuwe trein;
 • Vanuit de Tab Treinstel worden de wagens toegevoegd aan de trein met behulp van de "toevoegen"knop.

Voeg een Loc toe aan een Trein • Reeds gedefinieerde treinen kunnen worden gekoppeld dan wel ontkoppel met een loc met de optie "Treinstel toewijzen"resp. "Treinstel vrijgeven" in de Index tab.
 • De toegevoegde trein kan nu worden gevonden in de kolom "trein"van de loc-tabel.

Trein samenstellen met Code


Wanneer alle wagons geïdentificeerd kunnen worden met identify via RFID, RailCom of een barcode kan de blokoptie Assemble Train worden gebruikt.
Het blok moet daarvoor beschikken over een detector melder die de identificatiecode van binnenrijdende wagons kan scannen.
Wanneer alle wagons zich in het blok bevinden kan met het blok commando "Stop assemble train" een nieuwe trein worden gevormd met een gegeven Trein-ID.
De trein wordt dan gekoppeld met de loc die zich reeds in het blok bevindt.
Wanneer de loc is toegevoegd aan een bestaande trein, worden de nieuwe wagens aan deze bestaande trein toegevoegd. (Er word dan geen nieuwe Trein-ID gevraagd).
Om de voortgang te zien in het Rocview Server venster moet het the Calculation trace level zijn geactiveerd.

rfid-tube-boxcar.jpgrfid-tube-boxcar-4.jpg

Wagens kunnen worden verwijderd (afgekoppeld) van de trein met de Disassemble menu items.

Decoder Controle

Wagens kunnen een (eigen) decoder hebben: Wagon Interface

 • Door het toevoegen van een trein aan een locomotief wordt een trein samengesteld. De basis functie F0 (licht aan/uit) wordt automatish gekoppeld tussen loc en stuurstandrijtuig.
 • Andere functies kunnen zowel als loc-functie als wagon-functie worden gebruikt (bijv. interieur verlichting, grootlicht,…). Wanneer verschillende decoders is functie-mappen mogelijk.

1. Bedienen van de regelaar van de wagon

Menu-optie: Operators & trains, Tab: Trein. Kies de trein en de regelaar verschijnt.

2. Definieer functies voor een trein

Het is mogelijk tot 28 functies de definieren op trein-niveau. Fucties worde bediend met behulp van de "shift"-toets in de rijregelaar van de loc, die is toegwezen aan de trein. Met deze functie worden alle beschikbare treindecoders tegelijkertijd aangesproken met dezelfde functie.
Wanneer alleen deze variant moet worden gebruikt, moet de instelling "Gebruik alleen shift functies" geactiveerd zijn. Dan werkt de derde variant (zoals onderstaand beschreven) niet.

3. Synchroniseer functies met de loc

Wanneer een loc is toegewezen aan een trein én de shift-only functies (uit sectie 2) zijn niet gekozen, worden alle loc-funcyies 1 op 1 toegepast op de wagons. (Basis functies, zoals frontsein aan/uit, lichtwisseling). Dit is met name interessant voor combinaties van loc en stuurstandrijtuigen. In aanvullen daarop kunnen alle ander loc-functies ook doorgegeven worden naar de wagons. Dit si nodig vanwege de mogelijk verschillende types decoders.

Blok/Route Toestemmingen

 • Het attribuut commuter train wordt tijdelijk toegevoegd aan een trein, wanneer dit is ingesteld voor een van de wagons van de trein (bijv. de stuurstand), ook als dit niet ingesteld is voor de loc. Dit maakt het mogelijk om per trein locs te wisselen, zonder dat daarvoor instellingen van de loc hoeve te worden aangepast. Deze koppeling vindt automatisch plaats.

Afhankelijkheden van Trein en Blok lengtes

In de automode van Rocrail is het toegestaan een blok binnen te rijden gebaseerd op de lengte van de trein of het blok. Dit zorgt ervoor dat treinen alleen blokken gebruiken, waar ze volledig inpassen. Hiermee worden aanrijdingen door "te lange" treinen voorkomen.
Aangeraden wordt daarbij de lengte uit te drukken in milimeters.

De waarden zijn:

Belangrijke informatie over lengtes

 • De lengte van een samengestelde trein (los & wagens) wordt automtisch berekend en getoont in de kolom "trein" van de loc-tabel.
 • Meerdere locs in een trein worden meegenomen bij de treinlengte
 • Om zeker te zijn dat een trein in een blok past, moet de som van de parameters "min. trein lengte in blok" + "lengte van de loc"+ totaal van alle wagonlengtes kleiner of gelijk zijn aan de bloklengte.

De waarden in alle velden van de lengte parameters zijn gehele getallen. Door grbuik te maken van waarden in cm of inch kan het zijn dat de lengte niet nauwkeurig genoeg wordt berekend voor langere treinen. Rocrail vergelijkt nl. alleen waarden en geen afmetingen. Hiermee kunnen de dimensies vrij worden gekozen (onafhankelijk van andere ingevoerde waarden elders).

Impact van de Trein op de snelheid en acceleratie van de loc

Een aantal parameters heeft invloed op de snelheid van de loc en de Acceleratie:


Positie van de Trein

De positie van de trein wordt automatisch geactualiseerd wanneer de Loc in een blok aankomt.
Wanner de loc van de trein wordt ontkoppeld, blijft de trein zelf in dat blok. dit wordt zichtbaar gemaakt op wijze zoals getoont in de volgede paragraaf.

Let op: Een blok met een trein zonder gekoppelde loc kan alleen een bestemming voor een loc zijn, wanner dit blok is aangeduid als Rangeren tenzij de instelling van het blok Toegang toelaten indien er wagons voor handen zijn toelaat.

Weergave in het Blok

In Rocview worden de Blok_IDs voorafgegaan met een Number sign (#) wanneer in het blok een of meer wagens aanwezig zijn:

Loc's en Wagens Alleen Wagens Tooltip

Let op: alleen de lijst met wagens wordt getoond in de tooltip; de volgorde van de wagens wordt niet weergegeven!

Voorbeeld om Loc en Wagon Functions te synchroniseren

Situatie

 • Loc met sound decoder - Aantal functies: 20
 • Vier wagons met ingebouwde decoder, bijv. interieur verlichting met inegbouwde decoder. Aantal functies: 8
 • De wagon-functies moeten bediend worden met de loc-regelaar.


Werkwijze

 • Elke wagon moet worden aangemaakt in de Wagon tabel.
 • Het decoder adres voor elke wagon moet worden gezet in de Interface Tab, bijv. 50, 51, 52 en 53
 • Wanner de functie F0 (rijrichting afhankelijke functie, bijv. voor sluitseinen) voor de wagon moet worden ingesteld kies "richting" en "lichten" met een vinkje.


Functie synchronisatie

 • Vul een naam in voor de functies 0 t/m 7 voor elke wagon. Deze moeten anders zijn dan die van de loc-functies.
 • Kies vrije functies voor de loc en vul dezelfde namen in, bijv. voor F22 t/m F28
 • Voeg in de Wagon functie definitie in het veld fx de corresponderende loc-functie nummer(s) in (bijv. Wagon functie: F1 naam=AUX1 fx = 22, F1 van de wagon wordt bediend door F22 van de loc.
 • Stel wagons samen tot een trein
 • Koppel de loc aan de trein.


Resultaat: De wagon functies kunnen worden bediend met de loc-regelaar zolang de trein gekoppeld is aan de loc.

trains-nl.txt · Last modified: 2022/01/03 18:05 by smitt48