User Tools

Site Tools


addressing-nl

Algemeen

IID of Interface ID

Unieke Identificatie van een Centrale Command Station.

 • IIDs zijn hoofdletter-gevoelig (case sensitive).
 • Een IID moet uniek zijn.
 • Komma's en andere speciale karakters zijn niet toegestaan.
 • Gebruik geen spaties, maar in plaats daarvan " punten (.) " of " underscores (_) ".


ID

Unieke Identificatie van een Object van een bepaald type.

 • IDs zijn hoofdletter-gevoelig (case sensitive).
 • Een ID moet uniek zijn in zijn Object-groep.
 • Komma's en andere speciale karakters zijn niet toegestaan. (ASCII 7bit)
 • Gebruik geen spaties, maar in plaats daarvan " punten (.) " of " underscores (_) ".
 • Een ID voor een Blok, Draaischijf, Schaduwstation (Staging Block) and FiddleYard moet uniek zijn.


ID Overzichten (of lijsten)

Object_ID lijsten in Rocrail moeten worden geschieden met komma's zonder toegevoegde spatie's.


Bus

De betekening van een "Bus variable" hangt af van het gebruikte besturingssysteem:

Besturingssysteem Waarde Bandbreedte
BiDiB Unieke ID 32 bit
MERG CBUS Node number 16 bit
RocNet Node-ID 16 bit
Selectrix Bus 7 bit
Roco Z21 Melder type 0…2

Voor alle overige besturingssystemen kan de waarde op nul (0) worden gezet en heeft geen toegevoegde werking.


Adresseren van melders, wissels, seinen en uitgangen

Deze pagina laat de adresseringsmogelijkheden zien die Rocrail gebruikt en hoe de verschillende door de fabrikanten gebruikte adresseringsmethoden toegepast moeten worden in Rocrail. Als nieuwe gebruiker van Rocrail is het verstandig deze pagina nog even over te slaan en er later bij het configureren van de onderdelen naar terug te keren.

De adreswaarde nul (0) wordt in Rocrail gezien als "Niet In Gebruik (Not Used)".
Rocrail verlaagd de adreswaard met éém (1), wanneer de adressering van de hardware gebruik maakt van met "offset 0".

Melders adresseren

De Melder Monitor is de beste manier om het juiste adres te vinden.

Algemeen

iid interface ID vrij te kiezen kenmerk/benaming
bus systeembus volgnummer voor het geval er gewerkt wordt met meerdere centrale's
module module verzameling poorten / zoals bij een wissel of sein decoder
modulesize module grootte het aantal poorten per module (swmodsize)
port of pair poort verzameling van twee uitgangen
gate of coil uitgang aansluitpunt dat aan of uit gezet kan worden
address adres het adres van een uitgang wordt als volgt berekend : module * modulesize + port *2 + gate
modulo of % modulo restant van een deling


De grondbeginselen van adressering

De meeste componenten worden geadresseerd met een enkel adres. Mobiele decoders (loc-decoders en functie-decoders in voertuigen) werken (meestal) met een enkelvoudig adres.

Sommige componenten, zoals wissels en seinen, worden aangestuurd met een zg. stationare decoders met een Adres en Poort paar. Deze decoders kunnen daarmee meer dan een component aansturen.
De oorspronkelijke standaard is daarbij een decoder die 4 componenten kan aansturen. Deze decoders hebben dan een enkelvoudig adres, met aanvullende Poort-parameters. Deze worden vervolgens gebruikt een van 4 componenten op 1 adres aan te sturen.(NMRA)

Een Poort kan 1 of meer zg Gates hebben. Mobile decoders (locomotieven) hebben dit als regel niet/ ZXij hebben slechts een adres. Een typische wisselaandrijving gebruikt 2 Gates, een voor rechtdoor een voor afbuigend. De standaard voor een stationaire decoder is daarmee 2 Gates voor een Adres plus Poort.

NMRA Funktie decoder

Module 1…1023
Port 0 Port 1 Port 2 Port 3
gate 0 gate 1 gate 0 gate 1 gate 0 gate 1 gate 0 gate 1


Er zijn 3 basis schema's voor het adresseren van funktie decoders:

 1. NMRA (MADA) geeft het adres van een module en daarna de poort op die module. Elke module heeft grootte die gelijk is aan het aantal poorten dat aangestuurd kan worden. Iedere poort heeft 2 gates/uitgangen om een onderdeel te schakelen. Standaard is het aantal poorten 4.
 2. Poort Adressering (PADA) geeft het adres van het onderdeel dat 2 gates/uitgangen gebruikt.
 3. Flat Adressering (FADA) geeft het adres van een enkele uitgang. (1 voor iedere aansluitdraad van de component)


Functie decoder adres (MADA)

Dit lijkt veel op de NMRA adresseringsmethode m.u.v. de poorten , deze worden genummerd van 1..4.

Attribute NMRA MADA
addr 1…1023 1…*
port 0…3 1…4
gate 0…1 0…1
swmodsize 4 4


In Rocrail gate 0 is RED, en gate 1 is GREEN bij een decoder port/pair.

1 2 MADA (addr)
1 2 3 4 1 2 3 4 MADA (port)
gate 0 gate 1 gate 0 gate 1 gate 0 gate 1 gate 0 gate 1 gate 0 gate 1 gate 0 gate 1 gate 0 gate 1 gate 0 gate 1PADA: Port Accessory Decoder Address

Poort adressering is iets dat ligt tussen de NMRA-DCC standaard en FADA en wordt slechts in een beperkt aantal bibliotheken (command stations) ondersteund.

:!: Als de adres waarde op nul wordt gezet en het poort getal is >0 dan wordt bij een aantal centrales PADA geactiveerd.Van module adres naar PADA:

 • PADA=(addr-1)*4 + port


Van PADA naar module adres:

 • addr=(PADA-1)/4+1
 • port=(PADA-1) mod4+1

rekentabel


PADA verwijst naar 1 uitgang paar en telt vanaf 1.


Module 1 Module 2
1 2 3 4 5 6 7 8 PADA (port)
gate 0 gate 1 gate 0 gate 1 gate 0 gate 1 gate 0 gate 1 gate 0 gate 1 gate 0 gate 1 gate 0 gate 1 gate 0 gate 1


FADA: Flat accessory Decoder Address

Als de poort waarde op 0 wordt gezet wordt FADA geactiveerd.

Van module FADA naar MADA

 • FADA=(addr-1)*8+(port-1)*2+uitgang

Van FADA naar MADA

 • adres=(FADA/8)+1
 • poort=(FADA mod 8)/2+1
 • uitgang=(FADA mod 8)mod 2


Module 1 Module 2
Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 Port 1 Port 2 Port 3 Port 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 FADA (addr)

Kijk of je Command Station FADA ondersteunt.

:!:Melders worden altijd met FADA geadresseerd in Rocrail.


DCC Functie Decoder adressering volgens NMRA:

Deze adresseringswijze wordt in Rocrail niet gebruikt; zie volgende hoofdstuk.

 • Decoder adres = 1…1023
  • Poort/Pair= 0…3 (dus 4 stuks)
   • Uitgang/Gate = 0…1 (dus 2 stuks)


DCC Functie Decoder adressering binnen Rocrail

Rocrail gebruikt nagenoeg de NMRA methodiek. Rocrail nummert zijn uitgangen van 1 to 4 terwijl NMRA nummert van 0 tot 3.

Attribute DCC Rocrail
adres 1…1023 1…*
poort 0…3 1…4 (0 komt overeen met niet gebruikt¹)
uitgang 0…1 0…1
modulegrootte 4 4 (swmodsize)

Rocrail noemt Uitgang 0 Rood en Uitgang 1 groen bij een port/pair.

¹) Een waarde 0 geeft aan dat basis adressering voor functiedecoders wordt gebruikt .


addressing-nl.txt · Last modified: 2022/01/15 12:45 by smitt48