User Tools

Site Tools


sensormon-nl

Melder Monitor

Introductie

Het menu om de werking van (nog niet gedefinieerde) melders te testen.

Bij het testen van een sporenplan, de monitoren van nog niet gedefinieerde melders is het handig om de bijbehorende adressen te kunnen herleiden.
Initieel is deze lijst leeg en wordt pas gevuld nadat melders actief zijn geworden na het starten van Rocview.

Alleen actief wanneer de automaat modus is uitgeschakeld.

Vernieuwen

Ververst de lijst handmatig.

Reset

Reset alle tellers van de gekozen melder.

Reset alles

Reset alle tellers van alle sensoren.

Code toewijzen

Wijst de code toe aan de gekozen meldergebeurtenis Locomotief or Wagon.

Het keuzeme u Locomotieven zal alle locs en wagens tonen, ook wanneer het adres nul (0) is. Kies een loc of wagen door te klikken op de afbeelding om de code toe te wijzen.

Zoek code

Zoekt de code in the loc en wagon lijst:

Het keuzemenu wordt geopend waneer de code gevonden is.

Alles wissen

Wist alle meldingen in de lijst.

Exporteer

Exporteert alle meldingen als XML in het Rocrail plan.xml formaat.

<plan>
 <fblist>
  <fb .../>
  ...
  <fb .../>
 </fblist>
</plan>

Importeren

Importeert alle meldingen vanuit een XML-bestand in het Rocrail plan.xml formaat.
Let op: Dit wist alle bestaande meldingen.

Mogelijkheden

 • Automatisch versversen van meldingen.
 • Toont niet gedefinieerde melders en meldingen.
 • Status en tellers.
 • Lading (BiDIB, RocNet&ADC-Sensors)
 • Identificatie (Railcom, RFID, …)
 • Te sorteren op alle kolommen. Omkeren van de sortering met een tweede klik.
 • Drag&Drop: Het Bus en Adres-nummer van de gekozen melder kan worden gebruikt om deze toe te wijzen aan een bestaande melder in het sporenplan. (vanaf versie 6536)

Een drop op een vrije plaats in het sporenplan maakt een nieuwe melder aan nadat hieraan een ID is toegekend.

Tips voor het toewijzen van adressen aan melders

In de praktijk zullen adressen van melders nog onbekend zijn na het opzetten van het sporenplan. Of dat bestaande adressen ongeldig zijn geworden door het aanpassen van het terugmeldingssysteem.

Deze tips beschrijven de stappen die gemaakt kunnen worden met hulp van de Melder Monitor.

 1. Met uitzondering van één locomotief, moet alle rollend materiaal, dat in staat is meldingen te doen van de baan gehaald worden. Plaatsing op plekken waar niet onbedoeld melders kunnen worden geactiveerd is uiteraad ook mogelijk.
 2. Start de Melder Monitor: Rocview menu → Besturing → Sensor monitor
 3. Rij langzaam over elke monitor met de loc in handbediende modus. (Als alternatief kunnen de melders ook handmatig worden geactiveerd. Aangeraden wordt slecht een beperkt aantal melder tegelijkertijd in te richten.)
 4. De Melder Monitor maakt een lijst van alle gemelde adressen door de geactiveerde melders.
 5. Elke individuele invoer wordt vervolgens gesleept naar de corresponderende melder in het sporenplan.
 6. Na een "Alles wissen"-opdracht, kunnen de voorgaande stappen 3 t./m 5 worden herhaald voor een volgend deel van het sporenplan.
 7. Nadat alle adressen zijn toegwezen, kan Rocrail worden herstart. Dan kunnen de ingevoerde adressen worden gecontroleerd door er nogmaals overheen te rijden met de locomotief. Let er op dat ook de juiste melders in het sporenplan oplichten.
sensormon-nl.txt · Last modified: 2022/02/20 16:39 by smitt48