User Tools

Site Tools


addressing-examples-nl

InhoudBasics
Adressering van Melders

Het Module-adres van de Terugmelders begint met 1 (één). De volgende melders hebben adres 2, 3 enz.
Terugmelders worden in RocRail altijd doorlopend genummerd.
Voor 16-voudige terugmelders wordt daarmee de volgende berekening gemaakt:

RocRail Adres = (Module - 1) * 16 + Pin

Voorbeeld:
Bij gebruik van 16-Port S88 Modules wordt Poort 5 van de tweede module geadresseerd als Port 21 : (2 - 1) * 16 + 5 = 21

Meerdere Terugmeld-reeksen (Bussen)

Er kunnen in Rocrail meerdere series / bussen van S88 melders uitgelezen worden. Als er één serie van S88 melders is aangesloten is het busnummer 0.

Bij gebruik van S88 terugmeld modules heeft de eerste bezetmelder adres nummer 1, de volgende 2 etc.etc.

Berekenen van het adres bij gebruik van meerdere modules.

Voorbeeld: Bij gebruik van S88-modules met 16 uitgangen is het adres van uitgang 5 op de tweede module: Adres=(2-1)*16+5=21

Lenz-modules
Kijk op de Lenz pagina voor het adresseren van Lenz-decoders. dit schema wijkt op ounten af van de standaard.

Wissel Adressering


Het adres is het volgnummer van een 4-poorts groep.

Bij gebruik van wissel-decoders met 4 poorten heeft de eerste module adres 1, de tweede 2 enz.
Bij gebruik van wissel-decoders met 8 poorten heeft de eerste module adres 1 voor de uitgangen 1 tot en met 4 en adres 2 voor de poorten 5 tot en met 8.

De gegevens in de onderliggende "adres"- en "poort"-velden wordt alleen gebruikt wanneer de (kruis)wissel gebruik maakt van twee aandrijvingen.(bijvoorbeeld voor driewegwissels of engelse wissels). Wanneer een van deze velden is gekozen dan worden ze ook actief. Anders blijven ze grijs.

Voorbeeld :
- DCC adres 45 wordt als volgt vastgelegd adres: 45/4=11+1=12 rest 1 adres 12, poort 1
- DCC adres 50 wordt als volgt vastgelegd adres: 50/4=12+1=13 rest 2 adres 13, poort 2

Opmerking voor Maerklin K83 gebruikers:
De gedocumenteerde adresruimte voor K83-decoders begint met 2. Dat betekent dat de decoder instelling 01101010 gelijk is aan het adres 2, uitgang 1 tot en met 4. Er is een niet-gedocumenteerde instelling om de decoder toch op adres 1 te zetten, door de decoder-instelling 10101010 te gebruiken.


FADA

Wanneer de poort-waarde op 0 (nul) is gezet en het adres groter is dan 0 (nul) dan wordt het FADA adresseringsprotocotol gevolgd.

Voorbeeld:
FADA adres 4 is hetzelfde als adres=1, poort=3 en gate=rood.
FADA adres 5 is hetzelfde als adres=1, poort=3 en gate=groen.

Notitie uitsluitend voor Hornby Elite gebruikers:

Met ingang van versie svn 3174 is de adres-offset gerepareerd en kan de normale adresserings volgens FAD/PADA worden gebruikt. Dit betekent dat adres=1, poort2 door het systeem Elite wordt gebruikt als adres 1, poort 2 en niet als poort 1 zoals oorspronkelijk. Hiervoor dient in het rocrail.ini bestand sublib="elite" ter worden toegevoegd na lib="lenz" in de digint sectie.


Ontkoppelaars

De knoppen "rood" en "groen" worden gebruikt voor Ontkoppelaars omdat zijn slechts één uitgang van een poort gebruiken. Het is niet mogelijk om 2 ontkoppelaars aan een enkele poort aan te sluiten. In deze instelling is 1 ontkoppelaar vebonden met de rode knop, de andere met de groene.


Adressering van Seinen


Wanneer seinen gebruikt gaan worden, moet het adres van de decoder worden ingevuld in het betreffende adres-veld. Dit is evenens een adres binnen een groep van 4 poorten. De eerste decoder heeft standaard adres 1. Veelal kunnen meerdere seinen aan één decoder worden aangesloten.
De waarden in het veld Poort 1 tot en met Poort 3 worden toegwezen aan de bijbehorende poorten van de decoder. Op die manier worden ze gezien als wissel-decoder.
Daglichtseinen (zonder aparte aandrijving) gebruiken slechts een uitgang van een decoder-poort. Daarom moet in die gevallen de uitgang "Rood" of "Groen" gekozen.


Addressering van Uitgangen


Het in te stellen adres, poort en uitgang worden op dezelfde manier ingesteld als in de hoofstukken "Ontkoppelaars" en "Adressering van Seinen".
Tussen twee uitgangen van een poort kan daarmee gewisseld worden tussen "Rood" en "Groen".

addressing-examples-nl.txt · Last modified: 2019/05/07 15:03 by vt601