User Tools

Site Tools


sensors_and_blocks-nl

Melders en Blokken

Inhoud Automatic mode

  • Melders en blokkenInleiding:

Rocrail is 'event' gestuurd. Een event onstaat als een trein een bezetmelder activeert. Om automatisch te kunnen rijden moeten eerst alle rijwegen zijn vastgelegd. Per rijweg moet aangegeven worden wat de rijrichting is en of de rijweg in een of twee richtingen wordt bereden. Daarna moeten per blok de events worden vastgelegd.

Voorbeeld

Bij deze drie blokken en een wissel zijn er dus twee rijwegen mogelijk:

  • van blok 1 naar 2: w1 afslaan
  • van blok 1 naar 3: w1 rechtdoor

Tab Algemeen

Usage/gebruik

Hier kun je aangeven welke rijrichtingen toegstaan zijn. From-To geeft aan dat enkel de richting 'From Block' 'To Block' toegestaan is, dus één rijrichting. Both directions laat beide rijrichtingen toe.

Run Direction/Rij richting

De Run Direction definieert de decoderrichting van de trein die deze rijweg gebruikt en refereert naar de "From-To" route richting. In andere woorden, hier geef je aan hoe de decoder richting gezet moet worden als je rijdt van 'From block' naar 'To block'.

Melders

De rijwegen zijn als volgt vastgelegd:

van naar beide richtingen
1 2 nee
1 3 ja

Dan zijn de volgende melders nodig:

in blok komend van blok bezetmelder event bezetmelder event
2 1 3 enter 4 in
3 1 5 enter 6 in
1 3 2 enter 1 in

Zoals te zien is hebben we hier bezetmelder 11 niet nodig. Deze kan evtueel als 'occupied' dienen.

Overzicht melders

Melder Opmerking
enter De trein komt een blok binnen. Snelheid gaat naar V_mid in het geval er geen vrije bestemming wordt gevonden of de trein moet wachten.
enter2in Een combinatie van enter en in; de signalen worden achter elkaar gegeven. Speciaal voor blokken met één terugmelder.
enter2route¹ Dit event is niet verbonden met een bezetmelder, maar wordt opgewekt na een in event uit het voorgaande blok.
Voor treinen is dit event niet geschikt, maar is uitsluitend bedoeld voor Car systemen zoals Dinamo.
in Als de trein moet stoppen wordt de snelheid naar nul gebracht. Deze gebeurtenis maakt tevens het voorgaande blok vrij van deze trein.
pre2in Brengt de snelheid van de trein terug tot V_min voor het geval er geen vrije bestemming wordt gevonden of voor het geval de trein moet wachten.
exit De trein verlaat het blok. Deze gebeurtenis kan gebruikt worden voor extra veiligheid en detecteert een trein die niet stopt binnen het bereik tussen in en exit. Wanneer dit gebeurt zal de trein direct stoppen en in manuele mode gezet worden. Er verschijnt een melding.
occupied De status van deze melder wordt bij het reserveren opgevraagd om er zeker van te zijn dat het blok elektrisch vrij is.
ident Soms is meer informatie nodig zoals het adres van de passerende lok. (Lissy, BarJut, RailCom, …) Deze info wordt in auto mode vergeleken met de indentkode van de loc, anders zie je de indentkode in het bloksymbool.
shortin In combinatie met de loc-eigenschap "Use short event" wordt deze melder als in melder gebruikt.

¹) enter2route is verouderd en werd vervangen door FiFo blokken. Aangezien het ooit van Rocrail zal worden verwijderd, moet het niet meer worden gebruikt.
De enter2route melder is voor korte blokken met slechts 1 melder die gedefinieerd is als in.
Opm. van Leon v. Perlo:
" Bij de besturing van auto's wil je zoveel mogelijk korte blokken hebben zodat de auto's dicht op elkaar kunnen rijden. Ik gebruik 1 melder per blok om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de reedcontacten. Als er geen rijweg is begint het remmen bij enter2in (= stop punt), waardoor het onmogelijk is op tijd te stoppen. Enter2route begint met remmen naar de minimale snelheid als het voorgaande blok verlaten wordt waardoor het voertuig gelegeheid heeft te remmen voordat het IN punt bereikt wordt.

Tab Routes/rijwegen

De melders worden vastgelegd in het menu 'Tabellen / Blokken' onder de tab 'Rijweg'.

Event timer.

Door hier een waarde in te stellen en het vinkje 'endpulse' te zetten, ontstaat de 'end pulse' het gegeven aantal ms. later dan de 'start pulse'

Het wordt echter afgeraden deze end pulse te gebruiken vanwege de onbetrouwbaarheid ten gevolge van de slechte signaalkwaliteit die veroorzaakt wordt door vuile rails en/of wielen.

Ghost / Spooktrein

Ieder 'event' kan dienen als spooktreindetectie en schakelt bij activering de baanspanning uit. Voor activering dient het bijbehorende vinkje gezet te worden. Deze detectie wordt actief als zich een onverwachte of onbekende gebeurtenis voordoet.

Eén sensor per blok

Je kunt tijd en geld besparen door één bezetmelder per blok te gebruiken. Gebruik dan het enter2in 'event'. Dit event genereert twee gebeurtenissen: een 'enter' en een 'in' puls. Let erop dat de trein nog wel stopt binnen het blok. De tijd tussen de gegenereerde 'enter' en de 'in' gebeurtenis kan je ingeven in het Event timer veld.

Simuleren van events

De events kunnen gesimuleerd worden door met de linker muisknop op een bezetmelder te klikken. Rocgui moet dan verbonden zijn met de server en de DDA bibliotheek moet als standaard ingesteld zijn. De muisklik verandert de bezetmelder van status en de kleur wijzigt. De status veranderingen hebben effect als Rocrail in de automaat modus is geschakeld. Als de rocrail server gestart wordt met de optie -console dan kun je met q auto-trace instellen. Op dit trace nivo kun je de gehele procesafhandeling volgen.

Opmerking over de enter2route

enter2route is verouderd en werd vervangen door FiFo blokken. Aangezien het ooit van Rocrail zal worden verwijderd, moet het niet meer worden gebruikt.

In een besturingslayout met auto's wil je zo veel mogelijk blokken hebben om de auto's zo dicht mogelijk achter elkaar aan te kunnen laten rijden. Om het maximale uit de reedschakelaars te halen is 1 melder per blok mogelijk (meestal). Als er voor het voertuig geen route is begint het remmen bij de enter2in melder waardoor het niet meer mogelijk is op tijd tot stilstand te komen. Enter2route begint met remmen tot de minimale snelheid als het vorige blok verlaten is waardoor het voertuig de kans krijgt te stoppen voor de In melder.

Snelheids verloop

Rocrail stuurt niet iedere snelheidstrap naar de decoder en daarom moet de decoder zo geprogrammeerd worden dat het optrekken en afremmen soepel verloopt.
Voor DCC decoders zijn daar de CV's 3 en 4.Begin met een waarde van 5. Daarna kan er ge-fine-tuned worden. Voor iedere lok is die waarde anders maar moet meestal tussen de 5 en 15 liggen.


Shared sensors/gedeelde melders

Melders kunnen gedeeld worden als ze gebruikt worden in gedefinieerde rijwegen.

Voorbeeld

shared-sensor-plan.xml
De afbeelding laat een klein spoorplan zien, er zijn 2 rijwegen, 1 van main-right via local_1 naar main-left en de tweede rijweg via local_2. De beide rijwegen hebben, ondanks dat ze beide van het zelfde start blok afkomen, verschillende binnenkomst melders en delen de in-melder van main-right.


Melder events voor rijweg 1:Melder events voor rijweg 2:


sensors_and_blocks-nl.txt · Last modified: 2020/08/06 10:51 by wolfgangk