User Tools

Site Tools


schedules-dest-nl

Dientroosters

InhoudRocrail-ObjectenDienstroostersVoorbeeld van een dienstrooster


Tabblad Bestemmingen

ID

Deze tekst is gebruikt als referentie voor dit tijdschema en dient uniek te zijn.

Treinnummer

Treinnummer dat gebruikt wordt in de Dienstroosters en Dienstroostergrafieken.

Groep

Het Groep_ID wordt gebruikt om ter filteren op de Index-Tab en om Dienstroosters voor treinen te zoeken.

Klasse

De Klasse die gebruikt wordt om Dienstroosters te selecteren voor:

Tijd venster

De tolerantie in model-minuten die het mogelijk maakt volgens dienstrooster te vertrekken bij vertraging.

Van uur / Tot uur

Het rooster in modeluren voor dienstroosters op uurbasis.

Opmerking: Van uur - Tot uur: "6 to 21" betekent "vanaf 6:00 tot en met 21:59"

Herhalen

Het aantal keren dat het gehele dienstrooster wordt herhaald.

Max. vertraging

Maximaal toegestane vertraging. De standaard waarde is 60 minuten.
Dit zijn echte minuten, niet modeltijd minuten!

Opmerking: Deze vertraging wordt genegeerd indien de volgende gevallen:

  • het is NIET de start van het dienstrooster, én
  • de bestemming is een reguliere stop, én
  • de minimum wachttijd op de bestemming is groter dan 0 (nul) gezet.

Verwerkingstijd

Absoluut

De ingevoerde tijden moet exact matchen met de huidige tijd (als getoond in de Rocrail klok).

Voorbeeld: De aangegeven tijd 00:01 betekent dat de trein zal vertrekken op 1 minuut na middernacht. Met een aangegeven vertrektijd van 16:10 zal de trein vertrekken om 4:10pm (namiddag).

Relative

De vertrektijden zijn relatief ten opzichte de activering van het dienstrooster, gebaseerd op de model-klok. De trein vertrekt op de aangegeven minuut. Alleen de trrein met vertrektijd 00:00 zals direct vertrekken bij de activering.

The departure times are relative to the activation of the schedule based on model-time. The train will start on the minute. Only with a time of 00:00 the train will start immediately.

Voorbeeld_1: Vertrektijd voor blok 1: 00:00; Vertrekktijd voor blok 2: 00:01; Vertrektijd voor blok 3: 00:02

Wanneer het dienstrooster wordt gestart om 16:05:30 resulteert dit in de volgende vertrektijden:

  • Vertrektijd blok 1: 16:05:30,
  • Vertrektijd blok 2: 16:06:00,
  • Verterktijd blok 3: 16:07:00
Voorbeeld_2: Vertrektijd op 00:01. De trein vertrekt op 1 muniut na de start van het dienstrooster. Met de vertrektijd op 16:10 zal na 16 uur en 10 minuten de trein vertrekken.

Ieder uur

De aangegeven Van uur / Tot uur wordt gebruikt om dit rooster uit te voeren.
Opmerking: De invoer van Uren is hier niet toegestaan. (Voorbeeld: 0:57, 0:06, 0:13…)

Weekdagen

De dagen van de week waarop het Dienstrooster uitgevoerd wordt.

Vertrekzijde

Deze optie is voor het filteren voor het popup menu "Go with Tour or Schedule (EN)".
Wanneer de lok in het blok is niet is aangewezen als pendeltrein, wordt de "blok enter zijde" vergeleken met de "vertrekzijde" van het dienstrooster. Het dienstrooster wordt niet getoond wanneer de binnenkomst en vertrekzijde dezelfde zijn.
De standaard instelling is "beide". Er is dan geen filter actief.

Tijden opnemen

Dit is een klein hulpmiddel om de timing van het dienstrooster te benaderen. Handmatig bijwerken is nog nodig.

Om de dienstrooster vertrektijden "aan te leren" kan deze functie worden gebruikt.
Alle vertrektijden op de bestemmingsblokken moeten op nul (0) worden gezet. Bij gebruik van een dienstrooster met verwerkingstijd 'Absoluut' moet de vertrektijd voor de eerste bestemming moet wel worden gezet.
Alleen reguliere stops worden opgenomen. Bij de gebruikte locomotief moet de optie Gebruik dienstregeling vertrektijden geactiveerd worden.

Tabel

Elk Blok resp. elke Locatie dat gepasseerd wordt in het Dienstrooster moet worden opgenomen in deze tabel.
Tip: De Finder functie kan worden gebruikt om de blokken te vinden voor het dienstrooster.

Plaats

Blok

Wanneer geen Plaats (Locatie) is aangegeven, wordt het Blok-ID gebruikt om de rijweg te vinden.
Toestemmingen voor Blokken hebben geen invloed op de dienstroosters.
Ook Fiddle-yards zijn opgenomen in de lijst, wanneer zij gedefiniëerd zijn in het Sporenplan.

Tekst

Vrije tekst die gebruikt kan worden voor acties als variabele %callertext%.
Zie Dynamic Text (EN) / Dynamische Tekst (NL)voor meer informatie.
Gebruikers Toepassing: Schedule Display (DE)

Opmerking

Vrije tekst voor eigen gebruik

Aankomst

De aankomsttijd wordt gebruikt als de Spoorbezettingstijd in het Tijd-Weg-Diagram

Vertrek

De vertrektijd wordt aanghouden door de treinen waarbij de Optie is gezet.

Halteplaats

  • Aangevinkt (default): De gekozen bestemming is een reguliere stop, bijv. een treinstation waar de trein moet stoppen. De aangegeven vertrektijd wordt gebruikt. (zie boven).
  • Uitgevinkt: De gekozen bestemming is GEEN reguliere stop.De trein zal (indien mogelijk) doorrijden. De aangegeven vertrekttijd wordt genegeerd.

Gebruikelijk wordt de Wachten Optie van het blok zodanig te zetten dat de trein niet zal stoppen.

Zie ook:

Vertrekzijde

Wanneer gezet op "+" of "-" wordt alleen de rijweg gekozen die voldoet.
Wanneer gezet op "beide" kan een pendeltrein een rijweg in beide richtingen kiezen.

Details

Omkeren

Wijzig de standaard richting setting alvorens naar deze bestemming te vertrekken.
Lees eerst : Rijrichtingen in Rocrail.

Vrij voor start

Het Blok of de Locatie moeten vrij zijn voordat het Dienstrooster mogelijk wordt.
Bij een Locatie moet er minimaal één blok vrij zijn.
Dit wordt alleen gecheckt bij de start van een dienstrooster én met de optie Check for free destinations until reaching in (EN) "Check for free destinations until reaching in NL)" uitgeschakeld.

IN Vertraging

Vertraging voor de in melder in ms.
Deze optie kan gebruikt worden voor rangeerlocs of treinen volgens dit dienstrooster die wat verder door moeten rijden. .
Een eventuele tijd opgegeven bij de melder enter2in voor dit blok wordt overschreven.

Acties

De "IN" melding tijdens een dienstrooster kan een aantal acties aansturen, kijk in het hoofdstuk onder Acties. Hiervoor kan "Activeren bij in" aangezet worden.

schedules-dest-nl.txt · Last modified: 2021/06/17 10:21 by agre30