User Tools

Site Tools


locations-nl

Dienstroosters

Wat is er nodig

  • Locaties (optioneel)
  • Dienstroosters
  • Blokken en Routes

Opmerkingen

Bij gebruik van een locatie als bestemming,wordt het eerste vrije blok gebruikt indien er geen blok gedefinieerd is. Een locatie is een groep van blokken (of opstel blokken) die eenzelfde logische bestemming delen; bijvoorbeeld alle sporen behorende tot een station.

In de Dienstroosters zijn de locaties zichtbaar:

Werkwijze

  1. optioneel, definieer de locaties.
  2. maak een dienstrooster met op z'n minst twee bestemmingen
  3. selecteer een trein geef hem dit tijdschema
  4. start de trein

Wat er nu gebeurt hangt af van waar de trein zich nu bevindt:

  • Het tijdschema zal starten als de trein in zijn startpositie staat.
  • Indien de trein zich niet in een van de dienstrooster locaties bevind, zal hij trachten een startlocatie te vinden Hij gebruikt dan de optie :goto block .
  • als de trein vaststelt dat hij zich op een van de locaties uit het dienstrooster bevindt , dan zal hij trachten naar de volgende bestemming te rijden.
locations-nl.txt · Last modified: 2021/01/24 15:24 by smitt48