User Tools

Site Tools


schedules-index-nl

Dientroosters

InhoudRocrail-ObjectenDienstroosters


Tijdschema Dialoog Index Tab

Start blok

Dit 'alleen lezen' veld laat het startblok zien van een geselecteerd dienstrooster (schedule). Dit veld wordt ook gebruikt om alle dienstroosters te tonen die in dat blok beginnen.

Bestemming

Geeft het bestemmingsblok van het dienstrooster.

Toon alles

Door dit actief te maken worden alle tijdschema's zichtbaar zonder filtering op het startblok. In het voorbeeld enkel reverse1 start in het blok b0.
Alleen de eerste locatie wordt als filter gebruikt als het blok deel uitmaakt van meer dan één locatie.

Groep

Filter op groep.
Na het invullen van een groepsnaam in dit veld (of een begin daarvan) wordt de groep geactiveerd met de Enter-knop.
Dit filter wordt niet bewaard en is alleen geldig voor de lopende sessie.
Het kan ook gebruikt worden voor het kiezen van dienstroosters voor treinen.

Filter

Knop om het Filter te activeren als alternatief voor de "Enter"-knop.

Kopieren

Kopieert de gekozen Rijweg en voegt dit toe aan de lijst met dezelfde ID én het voorvoegsel ”(copy)”.

Opmerking

Kies niet de "Stoppen" optie in de Blok → Details → Wachten in de blok-eigenschappen. Het dienstrooster kan hierdoor direct beëindigd worden, afhankelijk van blok en trein type.
(zie Blok: Wachten)

schedules-index-nl.txt · Last modified: 2019/09/02 11:37 by vt601