User Tools

Site Tools


schedules-index-nl

Table of Contents

Dientroosters

InhoudComponentenDienstroosters


Tijdschema Dialoog Index Tab

Start blok

Dit 'alleen lezen' veld laat het startblok zien van een geselecteerd dienstrooster (schedule). Dit veld wordt ook gebruikt om alle dienstroosters te tonen die in dat blok beginnen.

Toon alle

Door dit actief te maken worden alle tijdschema's zichtbaar zonder filtering op het startblok. In het voorbeeld enkel reverse1 start in het blok b0.
Alleen de eerste lokatie wordt als filter gebruikt als het blok deeluitmaakt van meerder dan één locatie.

schedules-index-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)