User Tools

Site Tools


mgv77-nl

MGV77 Eindversterker voor spoelen en verlichting

InhoudHardwareMGV

door Peter Giling


Mogelijkheden

- 8 uitgangen van elk 0.5A max .

- Galvanische scheiding tussen LocoNet en de uitgangen.

- eenvoudig aan te sluiten op de MGV50 .

- Voor het schakelen van wisselspoelen.

- Ook geschikt voor het schakelen van verlichting.

Beschrijving

De standaard LocoIO module MGV50 heeft een gering uitgangsvermogen. De MGV50 kan slechts 5 Volts leveren en max 25 mA voor elke uitgang, geschikt voor het schakelen van LEDs.

Wisselels met spoelen kunnen niet rechtstreeks op de MGV50 worden aangesloten.

Daar is de MGV77 voor ontworpen.

Aangesloten op de MGV50, zijn er 8 uitgangen met een groter vermogen beschikbaar.

Een extra voedingsaansluiting moet verbonden worden met een transformator/adapter van 16V AC of DC of aangesloten worden op de railspanning.

Optocouplers zorgen voor een galvanische scheiding tussen LocoNet en deze extra vermogensuitgangen.

Deze module kan ook gebruikt worden voor het schakelen van verlichting op de baan.

Let erop dat de maximale belasting van de print 1Amp bedraagt.

Als er grotere stromen nodig zijn neem dan contact op met Peter Giling. Er zijn ook nog andere mogelijkheden.


Voor de d.h.z.'er


Voor een betere stabiliteit zijn in versie 1.2 een aantal 10k pull-up weerstanden toegevoegd (RP1).


Verbinden met de MGV50

Aanwijzingen betreffende besturing MGV77

DE MGV77 wordt aangestuurd met een positieve puls.
Dwz dat er even spanning komt de staan op de ingang, die daarna weer moet worden uitgezet.
De MGV77 heeft zelf geen electronica aan boord om een eenmaal ingeschakelde spoel ook weer uit te schakelen.
Dit afschakelen wordt in standaard wisseldecoders gedaan door de software die eerst de spoel aan schakelt en dan na ongeveer 0,2 seconden weer uit.
Is de MGV77 aangesloten aan een MGV50 of CAN-GC2, dan kunnen die units zelf zorgen voor die afschakeling.
Zie onderstaande voor een voorbeeld hoe die instellingen kunnen worden gedaan.

Voorbeeld van instellingen in GCA 50
== BELANGRIJK : == Schakel altijd MGV50 uit
en weer aan na het programmeren!!!!!Voorbeeld van CAN-GC2 instellingen:
De eerste 8 poorten zijn ingesteld voor besturing van 4 wissels (8 spoelen)
Adressen van wissels in Rocrail instellen op 25,27,29,31
Poorten 9-16 zijn ingesteld om aangesloten te worden
aan een GCA93 stroom detector (Adres 1-8)

GCA76 is gekoppeld aan J4 van CAN-GC2
GCA93 is gekoppeld aan J3 van CAN-GC2

De testknop veranderd telkens de wisselpositie.


Instel voorbeeld voor Rocrail

Output 6 en 7 worden gebruikt om de wissel te bekrachtigen.

mgv77-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)