User Tools

Site Tools


block-signals-nl

Blok instellingen Seinen

Seinen

Aan elke zijde aan het eind van een blok kan een sein worden toegewezen bijbehorende bij dat blok.
Het seinen en voorseinen kunnen worden ingesteld door middel van de keuzelijsten.
Het is belangrijk dat de juiste seinen bij de juiste zijde worden ingesteld. Zie Blok zijde rijwegen voor meer informatie.

Min(-) zijde signalen

Voor het rijden in de min (-) richting van het blok dient hiet het seinenpaar te worden ingesteld.
Waarbij het hoofdsein aan de min (-) zijde van het blok staat en het voorsein aan de plus (+) zijde.

Plus(+) zijde signalen

Voor het rijden in de plus (+) richting van het blok dient hiet het seinenpaar te worden ingesteld.
Waarbij het hoofdsein aan de plus(+) zijde van het blok staat en het voorsein aan de min (-) zijde.

Vrije baan

Deze optie is om de seinbeelden te kunnen laten werken zoals de automatische (P) seinen in Nederland.
Als het het vervolg blok vrij is en groen of geel geeft zal hier het sein op groen worden gezet.
Als het het vervolg blok vrij is, maar rood geeft zal hier het sein op geel worden gezet.
Als het vervolgblok bezet is zal er rood worden gegeven.

In het keuzemenu kan het vervolg blok worden geselecteerd.

Speciale seinen

Status signaal

Verbind een sein met status indicatie van de huidige loc in het blok.
Dit sein toont de huidige loc auto modus. Als er geen informatie beschikbaar is wordt er een streepje (-) getoond.
Karakter, kleur Status
-, grijs Geen informatie
A, groen Automatisch rijden
A, blauw Half automatisch rijden
O, grijs Idle
W, groen Automatisch rijden wachten
W, blau Half automatisch rijden wachten
W, geel Geen nieuwe bestemming gevonde; Controleer de Trace voor meer informatie.

Indien er een dienstrooster actief is zal het karakter onderstreept zijn.

Algemene knoppen

block-signals-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)