User Tools

Site Tools


locations-def-nl

Locaties

Introductie

Een plaats is een groep blokken die gezamenlijk dezelfde logische bestemming vormen. Bijvoorbeeld alle blokken die bij een station behoren. Plaatsen kunnen gebruikt worden in dienstroosters of om een schaduwstation te besturen. Zie Schaduwstationbesturing


Set-Up

Plaatsen

Een lijst met vastgelegde plaatsen.

Nieuw

Maakt een nieuwe plaats met de naam "NEW".

Wijzig

Overschrijft de naam van de geselecteerde plaats met de naam uit het naamveld.

Verwijder

Verwijdert de geselecteerde plaats uit de lijst.

Blokken

Een lijst van alle blokken die bij een plaats behoren.
Het komende vrije blok wordt vastgesteld op basis van de volgorde in de lijst.

Het gewenste blok kan geselecteerd worden uit een "drop down list"

Toevoegen

Het geselecteerde blok wordt aan de lijst toegevoegd.

Verwikjderen

Het geselecteerde blok wordt uit de lijst verwijderd.


Schaduwstationbesturing

De toegepaste besturing op een plaats is uitermate geschikt voor een schaduwstation

Het schaduwstation wordt door de volgende parameters bestuurd:

Minimale bezet

Hier moet een waarde groter dan 0 ingevuld worden om het regelproces te starten. Een trein mag niet vertrekken als er minder treinen in de plaats zijn als opgegeven.

Letop: Verzeker je ervan dat treinen in de plaats stoppen. De wacht optie in de blokken moet aangezet zijn en het blok type moet op "none" gezet zijn.
Letop: Als de minimale bezetting niet bereikt wordt , vertrekken er geen treinen. De enige mogelijkheid om een trein uit de plaats te krijgen in zo'n situatie is over te gaan van de auto mode naar de handmode. Handmatig moet een gewenste loc uit de plaats gestuurd worden.
Letop: Dienstroosters mogen gebruikt worden. Echter, de Verwerkingstijd van het betreffende dienstrooster moet op Relatief gezet worden omdat de plaatsbesturing de vertrekmomenten regelt.

Fifo

First in first out, de eerste binnenkomende trein vertrekt het eerst.

locations-def-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)