User Tools

Site Tools


locations-graph-nl

Locaties: Tijd-Weg-diagram

Introductie

Het Tijd-Weg-diagram tab is een grafische weergave van de gekozen locatie.

Relatieve dienstroosters kunnen niet worden weergegeven en worden verwijderd.


De grafische weergave van de locatie toort alle blokken die tot de locatie behoren en de uurschema's / absolute tijdschema's die daar betrekking op hebben.
Deze weergave tot de bezettingsgraad van deze locatie.

Spoorbezettingstijd

De spoorbezettingstijd wordt getoont als een verticale rechthoek en wordt op de volgende manier berekend:

  • vertrektijd - aankomsttijd
  • wanneer de aankomsttijd niet is aangegeven: Minimale wachttijd + 1 minuut.

Blok labels

Wanneer geen perronnaam/spoornaam is gedefinieerd wordt het BlokID getoond.

Opties

Aanpassen (Adjust)

Vergroot of verkleint het diagram.
Wanneer geen grootte is ingesteld, kan de factor worden ingesteld tussen 1 en 5. (Scrollen is daarbij geactiveerd).

Bestemming (Destination)

Toont de eindbestemming in het diagram.

Dienstrooster overzicht (Schedule List)

Aan de rechterzijde is een overzicht van alle dienstroosters met hun respectieve kleur.
Een Dubbelklik op een dienstrooster regel opent het dienstrooster eigenschappen scherm.

Bijbehorende onderwerpen

locations-graph-nl.txt · Last modified: 2020/06/24 13:15 by vt601